Úradná tabuľa

NázovDátum
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.12.2023
Schválený rozpočet na roky 2024 - 2026 15.12.2023
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.12.2023
Zverejnenie zápisnice OVK 1 z volieb do NR SR 2023 02.10.2023
Zverejnenie zápisnice OVK 2 z volieb do NR SR 2023 02.10.2023
Výsledky volieb do NR SR 2023 02.10.2023
Rozhodnutie - program starostlivosti o lesy 25.09.2023
Verejná vyhláška 19.09.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.09.2023
Územné rozhodnutie 08.09.2023
Oznámenie o výrube drevín 27.07.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21.07.2023
Oznámenie o začatí územného konania - rodinný dom 20.07.2023
Stavebné povolenie - 4x rodinný dom 20.07.2023
Zmeny a doplnky č.2 - územný plán obce Brvnište 18.07.2023
Regionálny systém ekolog.stability okresu P.Bystrica 11.07.2023
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania 26.06.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.06.2023
Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - program starostlivosti o lesy pre lesný celok Papradno 15.06.2023
Odkanalizovanie obcí Marikovskej doliny, zásobovanie vodou obcí Marikovskej a Papradňanskej doliny 14.06.2023
Petrostav SK - oznámenie o začatí stavby-Rekonštrukcia TS - Pod Ostravicou 13.06.2023
Rozhodnutie o opakovanom prerušení konania 06.06.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19.05.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania - 4x rodinný dom RD1, RD2. RD3, RD4 16.05.2023
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - rekreačná chata 24.04.2023
Zmena a doplnok č.1 územného plánu obce Papradno-zverejnenie rozhodnutia 21.04.2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Makov na roky 2022+ 12.04.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 17.03.2023
Zmena a doplnok č.1 územného plánu obce Papradno - oznámenie o strategickom dokumente 15.03.2023
Zmena a doplnok č.1 územného plánu obce Papradno - oznámenie o strategickom dokumente 15.03.2023
Oznámenie o dodatočnom stavebnom povolení 02.03.2023
Územné rozhodnutie 02.03.2023
Rozhodnutie o prerušení konania 28.02.2023
Výpočet EON pre opatrovateľskú službu za rok 2022 23.02.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27.01.2023
Stavebné povolenie - studňa 25.01.2023
Výsledky referendum - v obci Papradno 21.01.2023
Oznámenie o výrube drevín 19.01.2023
Oznámenie o začatí územného konania 12.01.2023
Územné rozhodnutie - Výstavba IBV a technická infraštruktúra - obec Stupné 21.12.2022
Územné rozhodnutie - Výstavba IBV a technická infraštruktúra - obec Stupné - situácia 21.12.2022
Rozšírenie verejného vodovodu - stavebné povolenie 20.12.2022
Verejná vyhláška-oznámenie o začatí vodoprávneho konania na studňu 19.12.2022
Schválený rozpočet na rok 2023 15.12.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09.12.2022
Verejné oznámenie 02.12.2022
Rozhodnutie o povolení líniovej stavby - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie 29.11.2022
Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 28.11.2022
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Papradno č. 3/2022 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno 28.11.2022
Stavebné povolenie 23.11.2022
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby 22.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 16.11.2022
Výsledky komunálnych volieb v roku 2022 30.10.2022
Oznámenie o územnom konaní - IBV Stupné 20.10.2022
Oznámenie o návrhu územného konania IBV Stupné 20.10.2022
Obec Stupné – návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 20.10.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 17.10.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania - rozšírenie verejného vodovodu 05.10.2022
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - rozšírenie vodovodu a kanalizácie 26.09.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.09.2022
Stavebné povolenie - verejná vyhláška 08.09.2022
Výzva SSD na odstránenie a okliesnenie stromov pod vedením VN-Múdry grunt 07.09.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania - rodinný dom ŽŽ - Ing. Ľuboš Žilinčík, Zuzana Žilinčíková 23.08.2022
Územné rozhodnutie - rozšírenie verejného vodovodu Papradno 23.08.2022
Územné rozhodnutie - rozšírenie verejného vodovodu Papradno - situácia 23.08.2022
Oznámenie o začatí stavby-rekonštrukcia NNS Podjavorník 22.08.2022
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027 08.08.2022
Analýza obsahu popolníc 29.07.2022
Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb 20.06.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 10.06.2022
Oznámenie o začatí územného konania - Rozšírenie verejného vodovodu 06.06.2022
Oznámenie o územ.konaní - rozšírenie verejného vodovodu - situácia 06.06.2022
Dražobná vyhláška 01.06.2022
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí staveb.konania 03.05.2022
Územné rozhodnutie 20.04.2022
Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Papradno - oznámenie 15.04.2022
Voľné pracovné miesto - CSS Papradno 06.04.2022
Voľné pracovné miesto II - CSS Papradno 06.04.2022
Verejná vyhláška 04.04.2022
Plán rozvoja VK a VV pre územie TSK na roky 2021-2027 16.03.2022
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 14.03.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 10.03.2022
Ekonomicky oprávnené výdavky za rok 2021 na opatrovateľskú službu 28.02.2022
Ekonomicky oprávnené výdavky za rok 2021 - CSS Obce Papradno 28.02.2022
Oznámenie o začatí územného konania - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie - Patrik Garabík, Milan Marguš, Ľuboš Žilinčík 08.02.2022
Pracovná ponuka - učiteľ/-ka materskej školy 27.01.2022
Kolaudačné rozhodnutie - ZA-9129 Papradno-Podjavorník, posilnenie NN siete - SSD a.s. 26.01.2022
Výrub stromov 21.01.2022
Výrub stromov 18.01.2022
MHD v Považskej Bystrici zadarmo 13.01.2022
Oznámenie o stavebnom konaní - Rekreačná chata súp.č.2302-st.úpravy a prístavba 11.01.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 10.12.2021
Regionálna územná stratégia Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020 23.11.2021
Verejná vyhláška - dedičské konanie po Emílii Figlíkovej 27.10.2021
Oznámenie o výrube drevín 20.10.2021
Výberové konanie 20.10.2021
verená vyhláška - stavebné povolenie rodinný dom 19.10.2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15.10.2021
Voľné pracovné miesto - POS PB 11.10.2021
Územné rozhodnutie 07.10.2021
Pneumatiky možno odovzdať na zbernom dvore 06.10.2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 06.08.2021
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 05.08.2021
Verejná vyhláška - pokračovanie územného konania Slovak Telekom 03.08.2021
Určenie lesného celku Papradno-Rozhodnutie Okr.úradu TN 30.07.2021
Čerpanie dovolenky - ambulancia lekára pre dospelých 19.07.2021
Burza oblečenia opäť otvorená 19.07.2021
Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Papradno 16.07.2021
Lekáreň Papradno bude 26. a 27. júla zatvorená 16.07.2021
Hromadné čerpanie dovolenky na obecnom úrade 12.07.2021
Verejná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania 12.07.2021
Zmena ordinačných hodín u obvodného lekára 02.07.2021
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 01.07.2021
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 21.6.2021 21.06.2021
Určenie lesného celku Papradno na obdobie rokov 2023-2032 - výzva na vyjadrenie 18.06.2021
Oznámenie o začatí stavebného konania 08.06.2021
Strategický dokument - Plán rozvoja ver.vodovodov a kanalizácií TSK na roky 2021-2027 28.05.2021
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 30.6.2021 27.05.2021
Oznámenie o výrube drevín 26.05.2021
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na studňu 20.05.2021
Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Papradno 19.05.2021
Povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch 18.05.2021
Ochrana osobných údajov pri sčítaní obyvateľov 06.05.2021
Záujem o očkovanie výjazdovým očkovacím tímom 06.05.2021
Kolaudačné rozhodnutie rozšírenie ver.vodovodu - verejná vyhláška 23.03.2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19.03.2021
Úroveň vytriedenia za rok 2020 26.02.2021
Lekáreň Papradno 09.02.2021
Verejná vyhláška 03.02.2021
Oznámenie o začatí stavebného konania 01.02.2021
Oznámenie o začatí stavebného konania 01.02.2021
Výpočet EON za rok 2020 za opatrovateľskú službu 25.01.2021
Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva za rok 2020 05.01.2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 11.12.2020
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 25.09.2020
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 17.07.2020
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18.05.2020
Oznam farského úradu 05.05.2020
Verejná vyhláška - oznámenie o stavebnom konaní - novostavba rodinného domu 28.04.2020
Oznámenie o strategickom dokumente-Územný plán obce Štiavnik 06.04.2020
Oznámenie o začatí kolaud.konania - Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica 31.03.2020
Verejná vyhláška 23.03.2020
Rúška pre občanov Papradna 16.03.2020
Informácia zo zasadnutia Krízového štábu obce 12.03.2020
Opatrenia Úradu práce v Považskej Bystrici 12.03.2020
Usmernenie hlavného hygienika o karanténe s telefónnymi číslami 11.03.2020
Oznam o zrušení verejných bohoslužieb 11.03.2020
Usmernenia z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 10.03.2020
Pracovná ponuka - Základná škola s materskou školou 03.03.2020
Verejná vyhláška 03.03.2020
Výsledky volieb do NR SR v Papradne 2020 01.03.2020
Výpočet EON za rok 2019 za opatrovateľskú službu 28.02.2020
JARNÉ ČISTENIE KOMÍNOV 2020 24.02.2020
Výrub stromov 10.02.2020
Verejná vyhláška 28.01.2020
Oznam pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele 24.01.2020
Výrub stromov 24.01.2020
Obchodná verejná súťaž 1/2020 15.01.2020
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľbu do NR SR 10.01.2020
Verejná vyhláška-rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením-Rodinný dom - Silvia Bubelová, Igor Magdech 13.12.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.12.2019
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 11.12.2019
Úradné hodiny na Obecnom úrade v Papradne cez vianočné sviatky a počas 1. týždňa 2020 09.12.2019
Otváracie hodiny na zbernom dvore počas 52. a 1. týždňa 09.12.2019
OZNAM - MUDr. Vlasta Barbosová 02.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 28.11.2019
Návrh trojročného rozpočtu na roky 2020 - 2022 28.11.2019
Výrub stromov 27.11.2019
Verejná vyhláška o priamom predaji nehnuteľnej veci 28.10.2019
Verejná vyhláška - zmena stavby pred dokončením - rodinný dom Silvia Bubelová, Igor Magdech 18.10.2019
Povinné očkovanie a čipovanie psov 17.10.2019
Výrub stromov 16.10.2019
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 16.10.2019
Čerpanie dovolenky - MUDr. Lokšenincová 30.09.2019
Územný plán obce Dolná Mariková - verejné prerokovanie 25.09.2019
Výrub stromov 20.09.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.09.2019
Oznam pre občanov - MUDr. Gabriš 13.9.2019 12.09.2019
Zbierka pre rodinu M. Kobana a L. Chovančíkovej po požiari novostavby RD 09.09.2019
Územný plán obce Dolná Mariková-správa o hodnotení 04.09.2019
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 27.9.2019 04.09.2019
Verejná vyhláška 27.08.2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.08.2019
Verejná vyhláška 14.08.2019
Jesenné čistenie komínov 2019 13.08.2019
Výrub stromov 13.08.2019
Výrub stromov 13.08.2019
Výzva na odstránenie stromov v ochrannom pásme NN vedenia - oblasť Majer 12.08.2019
Verejná vyhláška - stavebné povolenie "TV prevádzač Podjavorník - Výmena stožiara" - Towercom a.s. 12.08.2019
Verejná vyhláška 17.07.2019
Oznamujeme, že stavebné oddelenie bude v dňoch 29. júla - 9. augusta 2019 pre dovolenku zatvorené 17.07.2019
Oznam pre občanov - zatvorená lekáreň 15.07.2019
Čerpanie dovolenky na obecnom úrade 15.07.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12.07.2019
Vyhlásenie výberového konania na miesto hlavného kontrolóra obce Papradno 08.07.2019
Verejná vyhláška 04.07.2019
Verejná vyhláška 03.07.2019
Skrátenie úradných hodín z dôvodu vysokých teplôt 01.07.2019
Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji 27.06.2019
Verejná vyhláška 18.06.2019
Oznamujeme, že stavebné oddelenie bude v dňoch 19. júna - 26. júna. 2019 pre dovolenku zatvorené 17.06.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.06.2019
Verejná vyhláška 10.06.2019
Oznámenie o strategickom dokumente 03.06.2019
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 24.6.2019 31.05.2019
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 27.05.2019
Verejná vyhláška 21.05.2019
Hlasovanie za projekt Obce Papradno 15.05.2019
Vývoz triedeného odpadu zo zberných miest 15.05.2019
Verejná vyhláška 30.04.2019
Verejná vyhláška-oznámenie o začatí úz.konania-"SO 01 Nadstavba, prístavba a st.úpravy objektu MŠ na bytový dom s 23 b.j. - Luhy Park s.r.o. 24.04.2019
Upozornenie na povinnosť predchádzať zaburineniu poľnohospod.pôdy 18.04.2019
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 14.5.2019 17.04.2019
Verejná vyhláška 16.04.2019
Verejná vyhláška 16.04.2019
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 04.04.2019
Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z.z. 03.04.2019
Výsledky 2. kola voľby prezidenta SR - obec Papradno 30.03.2019
Jarné čistenie obce 27.03.2019
Výsledky 1. kola voľby prezidenta SR - obec Papradno 16.03.2019
Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Papradno 15.03.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15.03.2019
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 04.03.2019
Oznámenie o výrube drevín 21.02.2019
Oznámenie o výrube drevín 18.02.2019
Oznámenie o výrube drevín 18.02.2019
Oznámenie o výrube drevín 12.02.2019
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľbu Prezidenta SR 2019 12.02.2019
Zverejnenie kandidátov na PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16. marca 2019 12.02.2019
Úroveň vytriedenia na aktuálny rok 2019 11.02.2019
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 28.01.2019
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností 28.01.2019
Výpočet EON za rok 2018 za opatrovateľskú službu 21.01.2019
Voľba prezidenta SR - informácia pre voličov 11.01.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 11.01.2019
Prieskum verejnej mienky 11.01.2019
Informácia pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele 2019 11.01.2019
Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi 09.01.2019
Súťaž v stolnom tenise v obci Udiča 02.01.2019
Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2018 02.01.2019
Účasť poslancov za volebné obdobie 2014 - 2018 02.01.2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 01.01.2019
Návrh trojročného rozpočtu na roky 2019 - 2021 01.01.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21.12.2018
Kniha Čudo čudovaté 11.12.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 13.12.2018 11.12.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ 19.11.2018
Nahlasovanie chovu ošípaných 16.11.2018
Oznam o vyplácaní nájmu za pozemky - Družba Považské Podhradie 16.11.2018
Poďakovanie - výlet do Papradna 13.11.2018
Volebná štatistika 12.11.2018
Výsledky komunálnych volieb 2018 11.11.2018
Oznámenie o výrube drevín 08.11.2018
Informácia k ochrane osobných údajov pre voličov 07.11.2018
Poďakovanie 05.11.2018
Zvony sa rozozvučia aj v obci Papradno 05.11.2018
Oznámenie o výrube drevín 26.10.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 19.11.2018 22.10.2018
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22.10.2018
Oznámenie o výrube drevín 16.10.2018
Očkovanie psov - dôležitá informácia 10.10.2018
Informácia k ochrane osobných údajov 09.10.2018
Informácia k ochrane osobných údajov 09.10.2018
Informácia k ochrane osobných údajov 09.10.2018
Oznámenie o odpočte spotreby elektrickej energie v domácnostiach 01.10.2018
Pracovná ponuka - ZŠ s MŠ 26.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva 18.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce 18.09.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 04.09.2018
Informácia o doručovaní oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskových volebných komisií 28.08.2018
Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020 28.08.2018
Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v I. polroku 2018 27.08.2018
Oznam 27.08.2018
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky Miestnej volebnej komisie v Papradne 27.08.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 2.10.2018 23.08.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 24.9.2018 22.08.2018
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22.08.2018
Posun úradných hodín dňa 20. augusta 20.08.2018
Čerpanie dovolenky na stavebnom oddelení 15.08.2018
Čistenie komínov pred vykurovacím obdobím 15.08.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 15.8.2018 - porucha I 14.08.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 15.8.2018 - porucha II 14.08.2018
Dočasná zmena úradných hodín Obecného úradu v Papradne 2018 30.07.2018
Cykloputulky aj v obci Papradno 15.07.2018
Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb 12.07.2018
Ponuka prenájmu nebytových priestorov v KD 11.07.2018
Oznam pre voličov 10.07.2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu 10.07.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 9.8.2018 10.07.2018
Nové povinnosti vlastníkov studní a žúmp 02.07.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 1.8.2018 29.06.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 2.8.2018 29.06.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 3.8.2018 29.06.2018
Dovolenka na stavebnom oddelení 22.06.2018
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 19.06.2018
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18.06.2018
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 14.06.2018
Recyklácia skla 12.06.2018
Oznámenie o výrube drevín 12.06.2018
Oznámenie o výrube-SSE-Distribúcia Papradno-Mačiarová 31.05.2018
Ponuka prenájmu nebytových priestorov v KD 10.05.2018
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov 09.05.2018
Oznam pre občanov 04.05.2018
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 30.04.2018
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.04.2018
Vyhlásenie výberového konania 29.03.2018
Oznam pre záujemcov o nájom hrobového miesta 22.03.2018
Púť do Medžugoria 19.03.2018
Oznámenie o výrube stromov 06.03.2018
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05.03.2018
Výpočet EON za rok 2017 za opatrovateľskú službu 27.02.2018
Oznámenie o výrube stromov 30.01.2018
Informácia pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele 2018 26.01.2018
Bezplatné právne poradenstvo 23.01.2018
Oznámenie o výrube stromov 15.01.2018
OZNAM - Obecná knižnica 15.12.2017
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 07.12.2017
Oznámenie o výrube stromov 05.12.2017
Výsledky volieb do VÚC v obci Papradno 07.11.2017
Oznam pre záujemcov o nájom hrobového miesta 07.11.2017
Výsledky volieb do VÚC 06.11.2017
Oznámenie o výrube stromov 12.10.2017
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 06.10.2017
Zoznam kandidátov na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 26.09.2017
Zoznam kandidátov na poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 26.09.2017
Oznámenie o výrube stromov 06.09.2017
Dovolenka na matrike 31.08.2017
Ukončenie zbierky oblečenia 23.08.2017
Slávnostné zahájenie školského roka 2017/2018 21.08.2017
Dovolenka na stavebnom oddelení 18.08.2017
Odstávka dodávky pitnej vody 16.08.2017
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení 16.08.2017
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.08.2017
Zmena úradných hodín od 1.8.-4.8.2017 31.07.2017
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24.07.2017
Žiadosť o výrub stromov 11.07.2017
Žiadosť o výrub stromov 03.07.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča 28.06.2017
Výzva na predkladanie ponúk 20.06.2017
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 16.06.2017
Žiadosť o výrub stromov 15.06.2017
Žiadosť o výrub stromov 02.06.2017
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2017 24.05.2017
Dôležité! Vyjadrenie Finančnej správy k plateniu poplatku za komunálny odpad 23.05.2017
Žiadosť o výrub stromov 23.05.2017
Oznam pre platcov daní a poplatkov 22.05.2017
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19.05.2017
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 12.05.2017
Zmena vývozu popolníc 10.05.2017
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2017 09.05.2017
Uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.04.2017 09.05.2017
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 05.05.2017
Zápis do Materskej školy 26.04.2017
Dodatok č. 1 k Štatútu obecnej knižnice 26.04.2017
Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu obecnej knižnice v Papradne 10.04.2017
Úspešná reprezentácia obce a postup na krajskú súťaž 28.03.2017
Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Papradno 15.03.2017
Informácia pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele 9.4.2017 - AKTUALIZOVANÁ 09.03.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 02.03.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 01.03.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 23.02.2017
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 1.2.2017 27.01.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 05.01.2017
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu v roku 2017 - I. polrok 04.01.2017
Oznam pre záujemcov o predaj na Kvetnú nedeľu 9.4.2017 02.01.2017
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2016 09.12.2016
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 21.11.2016
Výsledky celoštátnej súťaže Stretnutie s piesňou - ženy z FSk Podžiaranu absolútnym víťazom kategórie! 14.11.2016
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.11.2016 07.11.2016
Výzva na nahlásenie chovu koní 04.11.2016
Oznámenie o uzatvorení cesty 03.11.2016
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 31.10.2016
Výsledky výstavy ovocia a zeleniny zo dňa 16.10.2016 20.10.2016
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 17.10.2016
Výsledky architektonickej súťaže 06.10.2016
Opatrenie na zabezpečenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov 03.10.2016
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2016 16.09.2016
Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu 14.09.2016
Architektonická súťaž - predĺžená 07.09.2016
VZN 4/2016 Dodatok k VZN č. 3/2015, ktorým sa objasňujú niektoré pojmy záväznej časti „Územného plánu obce Papradno (ÚPN-O Papradno)“ 05.09.2016
Správa o plnení PHSR 26.08.2016
Seniori pozor, nestaňte sa obeťami podvodníkov 03.08.2016
Správa o ukončených kontrolách HKO za I. polrok 2016 26.07.2016
Poďakovanie 21.06.2016
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 16.06.2016 13.06.2016
Plán činnosti HKO na 2. polrok 2016 13.06.2016
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 18.05.2016 13.05.2016
Výsledky regionálnej postupovej súťaže a prehliadky Papradňanské kubečko 27.04.2016
Úspešná reprezentácia obce Papradno - zlaté a strieborné pásmo na Krajskej postupovej súťažnej prehliadke Keď si ja zaspievam 26.04.2016
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu v roku 2016 18.04.2016
Zubná pohotovosť Púchov 14.04.2016
Upozornenie - OR HaZZ 15.03.2016
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 16.03.2016 11.03.2016
Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp 08.03.2016
Výsledky volieb do NR SR dňa 05.03.2016 07.03.2016
Zápis do Materskej školy 24.02.2016
Bezplatné právne poradenstvo 19.02.2016
Zmena termínu vývozov popolníc 14.01.2016
Informácia pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele 2016 07.01.2016
Komunitný plán sociálnych služieb obce Papradno 16.12.2015
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 - 2025 16.12.2015
Dodatok č.1 k VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 16.12.2015
VZN č. 4/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Papradno 16.12.2015
VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 16.12.2015
Dražba nehuteľnosti KN-E 5338 v k.ú. Papradno 10.12.2015
Oznámenie OR PZ 07.12.2015
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení územného konania - IBV Marek Jánošík 02.11.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o prerokovaní územného plánu obce Papradno 22.07.2015
Plán činnosti HKO Papradno na 2. polrok 2015 08.06.2015
Zaburinenie pozemkov 2015 27.05.2015
Cena palivového a úžitkového dreva pre občanov obce Papradno 19.05.2015
Právne poradenské služby 15.04.2015
Oznámenie o prerokovaní Konceptu riešenia Územného plánu obce Papradno - občania 02.04.2015
Oznámenie o prerokovaní Konceptu riešenia Územného plánu obce Papradno - štátne orgány 02.04.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho konania na umiestnenie stavby "Prístupová komunikácia a inž. siete - IBV Marek Jánošík" na pozemkoch KNE 4666/1 a 4666/2 na deň 26.2.2015 o 9,00 hod. 12.02.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania na rekreačnú chatu na pozemku KN-C 4179/3,4181/2 - Ing. Viera Zboranová a Ľubomír Pacúch, obaja bytom Papradno č.119 29.01.2015
Strategický dokument - Územný plán obce Papradno 02.12.2014
Zadanie pre územný plán obce Papradno 09.09.2014
Oznámenie o určení počtu poslancov 14.08.2014
Návrh VZN obce Papradno číslo 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd ... 16.07.2014
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.02.2014 o 18,30 hod. v zasadačke OcÚ 10.02.2014
Rozpočet obce Papradno na rok 2014 01.01.2014
Zrušenie termínu dražby nehnuteľnosti parcele KN-E 5617 orná pôda o výmere 2281 m2 dňa 27.11.2013 o 9,00 hod. v Pov. Bystrici 27.11.2013
Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania na stavbe "Papradno - úprava toku Kýčerka" (Predné potôčky smer na Kolibu) dňa 7.11.2013 o 9,30 hod. pri pozemku KN-E 2137 až 2139, 2142, 2143, 2145 pre stavebníka Milana Hromadíka ml. P.č.141 23.10.2013
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.09.2013 o 18,30 hod. v zasadačke OcÚ 04.09.2013
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2013 o 18,30 hod. v zasadačke OcÚ 20.06.2013
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania stavby vodovodu Zboranovce a Podkremnica 18.06.2013
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22.05.2013 o 18,30 hod. v zasadačke OcÚ 16.05.2013
Upozornenie - oznámenie o novelách zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy 22.04.2013
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.03.2013 o 18,30 hod. v zasadačke OcÚ 22.03.2013
Verejná vyhláška - "Papradno - Podjavorník premostenie vodného toku Papradňanka" - Dušan Moravík, Štúrova 34/6, Považská Bystrica 18.02.2013
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30.01.2013 o 18,30 hod. v zasadačke OcÚ 25.01.2013
Návrh VZN č. 1 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariadenia na rok 2013 11.01.2013
Návrh VZN č. 2 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 11.01.2013
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2012 o 18,00 hod. v zasadačke OcÚ 20.11.2012
Návrh na schválenie - Záverečný účet obce Papradno za rok 2011 07.06.2012
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v zasadačke obec. úradu 7.6.2012 o 19,00 hod. 04.06.2012
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľtva na deň 25.04.2012 o 18,00 hod. 22.04.2012
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľtva na deň 28.03.2012 o 18,00 hod. 22.03.2012
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľtva na deň 16.02.2012 o 17,00 hod. 07.02.2012
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľtva na deň 28.12.2011 o 17,00 hod. 20.12.2011
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľtva na deň 2.11.2011 o 18,00 hod. 28.10.2011
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľtva na deň 25.8.2011 o 18,00 hod. 14.08.2011
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.06.2011 o 18,00 hod. 09.06.2011
Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.04.2011
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 07.02.2011
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.01.2011

Chcete byť informovaný o nových úradných oznamoch?

dedina roka 2019