Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp

Stiahnuť [PDF - 368,09 kB]

PVS, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka 8 m3 na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Uvedené vozidlá sú k dispozícií pre obyvateľov a firmy v pôsobnosti spoločnosti v okresoch PB, PU a IL. Cena za vývoz a likvidáciu ako aj ostatné podmienky sú uvedené v priloženom súbore.

dedina roka 2019