Úradná tabuľa

NázovDátum
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 14.6.2022 17.05.2022
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 15.6.2022 17.05.2022
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 16.6.2022 16.05.2022
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 7.6.2022 11.05.2022
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 8.6.2022 11.05.2022
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 9.6.2022 11.05.2022
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 10.6.2022 11.05.2022
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí staveb.konania 03.05.2022
Územné rozhodnutie 20.04.2022
Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Papradno - oznámenie 15.04.2022
Voľné pracovné miesto - CSS Papradno 06.04.2022
Voľné pracovné miesto II - CSS Papradno 06.04.2022
Verejná vyhláška 04.04.2022
Plán rozvoja VK a VV pre územie TSK na roky 2021-2027 16.03.2022
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 14.03.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 10.03.2022
Výrub stromov 08.03.2022
Ekonomicky oprávnené výdavky za rok 2021 na opatrovateľskú službu 28.02.2022
Ekonomicky oprávnené výdavky za rok 2021 - CSS Obce Papradno 28.02.2022
Oznámenie o začatí územného konania - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie - Patrik Garabík, Milan Marguš, Ľuboš Žilinčík 08.02.2022
Pracovná ponuka - učiteľ/-ka materskej školy 27.01.2022
Kolaudačné rozhodnutie - ZA-9129 Papradno-Podjavorník, posilnenie NN siete - SSD a.s. 26.01.2022
Výrub stromov 21.01.2022
Výrub stromov 18.01.2022
MHD v Považskej Bystrici zadarmo 13.01.2022
Oznámenie o stavebnom konaní - Rekreačná chata súp.č.2302-st.úpravy a prístavba 11.01.2022

Archív minulých ročníkov

Chcete byť informovaný o nových úradných oznamoch?

dedina roka 2019