Úradná tabuľa

NázovDátum
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 31.10.2023 30.09.2023
Rozhodnutie - program starostlivosti o lesy 25.09.2023
Lekáreň Papradno od 2.10. - 6.10.2023 zatvorená 25.09.2023
Straty a nálezy z boľcňa 21.09.2023
Verejná vyhláška 19.09.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.09.2023
Očkovanie psov v obci Papradno 14.09.2023
Zberný dvor bude v sobotu 16.8.2023 zatvorený 14.09.2023
Územné rozhodnutie 08.09.2023
Oznámenie o výrube drevín 27.07.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21.07.2023
Oznámenie o začatí územného konania - rodinný dom 20.07.2023
Stavebné povolenie - 4x rodinný dom 20.07.2023
Zmeny a doplnky č.2 - územný plán obce Brvnište 18.07.2023
Regionálny systém ekolog.stability okresu P.Bystrica 11.07.2023
Voľné pracovné miesto 03.07.2023
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania 26.06.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.06.2023
Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - program starostlivosti o lesy pre lesný celok Papradno 15.06.2023
Odkanalizovanie obcí Marikovskej doliny, zásobovanie vodou obcí Marikovskej a Papradňanskej doliny 14.06.2023
Petrostav SK - oznámenie o začatí stavby-Rekonštrukcia TS - Pod Ostravicou 13.06.2023
Utvorenie okrskov a určenie volebných miestností voľby do NR SR v roku 2023 13.06.2023
Informácia pre voliča - voľby do NR SR 12.06.2023
Rozhodnutie o opakovanom prerušení konania 06.06.2023
Ponuka pracovného miesta - ZŠ s MŠ Papradno 01.06.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19.05.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania - 4x rodinný dom RD1, RD2. RD3, RD4 16.05.2023
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - rekreačná chata 24.04.2023
Zmena a doplnok č.1 územného plánu obce Papradno-zverejnenie rozhodnutia 21.04.2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Makov na roky 2022+ 12.04.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 17.03.2023
Zmena a doplnok č.1 územného plánu obce Papradno - oznámenie o strategickom dokumente 15.03.2023
Zmena a doplnok č.1 územného plánu obce Papradno - oznámenie o strategickom dokumente 15.03.2023
Oznámenie o dodatočnom stavebnom povolení 02.03.2023
Územné rozhodnutie 02.03.2023
Rozhodnutie o prerušení konania 28.02.2023
Oznámenie o dražbe 28.02.2023
Výpočet EON pre opatrovateľskú službu za rok 2022 23.02.2023
Informácia pre predajcov počas Kvetnej nedele 2023 15.02.2023
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27.01.2023
Stavebné povolenie - studňa 25.01.2023
Výsledky referendum - v obci Papradno 21.01.2023
Oznámenie o výrube drevín 19.01.2023
Oznámenie o začatí územného konania 12.01.2023

Archív minulých ročníkov

Chcete byť informovaný o nových úradných oznamoch?

dedina roka 2019