Úradná tabuľa

NázovDátum
Verejná vyhláška o priamom predaji nehnuteľnej veci 28.10.2019
Verejná vyhláška - zmena stavby pred dokončením - rodinný dom Silvia Bubelová, Igor Magdech 18.10.2019
Povinné očkovanie a čipovanie psov 17.10.2019
Výrub stromov 16.10.2019
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 16.10.2019
Čerpanie dovolenky - MUDr. Lokšenincová 30.09.2019
Územný plán obce Dolná Mariková - verejné prerokovanie 25.09.2019
Výrub stromov 20.09.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.09.2019
Oznam pre občanov - MUDr. Gabriš 13.9.2019 12.09.2019
Zbierka pre rodinu M. Kobana a L. Chovančíkovej po požiari novostavby RD 09.09.2019
Územný plán obce Dolná Mariková-správa o hodnotení 04.09.2019
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 27.9.2019 04.09.2019
Verejná vyhláška 27.08.2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.08.2019
Verejná vyhláška 14.08.2019
Jesenné čistenie komínov 2019 13.08.2019
Výrub stromov 13.08.2019
Výrub stromov 13.08.2019
Výzva na odstránenie stromov v ochrannom pásme NN vedenia - oblasť Majer 12.08.2019
Verejná vyhláška - stavebné povolenie "TV prevádzač Podjavorník - Výmena stožiara" - Towercom a.s. 12.08.2019
Verejná vyhláška 17.07.2019
Oznamujeme, že stavebné oddelenie bude v dňoch 29. júla - 9. augusta 2019 pre dovolenku zatvorené 17.07.2019
Oznam pre občanov - zatvorená lekáreň 15.07.2019
Oznam pre občanov - dovolenka MUDr. Barbosová 15.07.2019
Čerpanie dovolenky na obecnom úrade 15.07.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12.07.2019
Vyhlásenie výberového konania na miesto hlavného kontrolóra obce Papradno 08.07.2019
Verejná vyhláška 04.07.2019
Verejná vyhláška 03.07.2019
Skrátenie úradných hodín z dôvodu vysokých teplôt 01.07.2019
Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji 27.06.2019
Štatistické zisťovanie v domácnostiach o použití spaľovacích zariadení a o spotrebe palív v domácnosti 19.06.2019
Verejná vyhláška 18.06.2019
Oznamujeme, že stavebné oddelenie bude v dňoch 19. júna - 26. júna. 2019 pre dovolenku zatvorené 17.06.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.06.2019
Verejná vyhláška 10.06.2019
Oznámenie o strategickom dokumente 03.06.2019
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 24.6.2019 31.05.2019
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 27.05.2019
Verejná vyhláška 21.05.2019
Verejná vyhláška 21.05.2019
Hlasovanie za projekt Obce Papradno 15.05.2019
Vývoz triedeného odpadu zo zberných miest 15.05.2019
Verejná vyhláška 30.04.2019
Verejná vyhláška-oznámenie o začatí úz.konania-"SO 01 Nadstavba, prístavba a st.úpravy objektu MŠ na bytový dom s 23 b.j. - Luhy Park s.r.o. 24.04.2019
Upozornenie na povinnosť predchádzať zaburineniu poľnohospod.pôdy 18.04.2019
OZNÁMENIE o prerušení distribúcie elektriny 14.5.2019 17.04.2019
Verejná vyhláška 16.04.2019
Verejná vyhláška 16.04.2019
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 04.04.2019
Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z.z. 03.04.2019
Výsledky 2. kola voľby prezidenta SR - obec Papradno 30.03.2019
Jarné čistenie obce 27.03.2019
Výsledky 1. kola voľby prezidenta SR - obec Papradno 16.03.2019
Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Papradno 15.03.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15.03.2019
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 04.03.2019
Oznámenie o výrube drevín 21.02.2019
Oznámenie o výrube drevín 18.02.2019
Oznámenie o výrube drevín 18.02.2019
Oznámenie o výrube drevín 12.02.2019
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľbu Prezidenta SR 2019 12.02.2019
Zverejnenie kandidátov na PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16. marca 2019 12.02.2019
Úroveň vytriedenia na aktuálny rok 2019 11.02.2019
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 28.01.2019
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností 28.01.2019
Výpočet EON za rok 2018 za opatrovateľskú službu 21.01.2019
Voľba prezidenta SR - informácia pre voličov 11.01.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 11.01.2019
Prieskum verejnej mienky 11.01.2019
Informácia pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele 2019 11.01.2019
Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi 09.01.2019
Súťaž v stolnom tenise v obci Udiča 02.01.2019
Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v roku 2018 02.01.2019
Účasť poslancov za volebné obdobie 2014 - 2018 02.01.2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 01.01.2019
Návrh trojročného rozpočtu na roky 2019 - 2021 01.01.2019

Archív minulých ročníkov

Chcete byť informovaný o nových úradných oznamoch?

dedina roka 2019