Úradná tabuľa

NázovDátum
Odčitovanie vodomerov 13.06.2024
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Papradno 09.06.2024
Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie - Urbár - pozemkové spoločenstvo Papradno 07.06.2024
Stavebné povolenie - 16044 Papradno-Vrchová, rozšírenie NNK a rekonštrukcia TS - SSD a.s. 05.06.2024
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Papradno k OZ 26.6.2024 05.06.2024
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 2.7.2024 03.06.2024
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 2.7.2024 II 03.06.2024
Rozhodnutie o odstránení stavby 29.05.2024
Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce 22.05.2024
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.05.2024
Zahlasujte za projekt obce Papradno 15.05.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania 22.04.2024
Oznámenie o začatí územného konania 11.04.2024
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby 11.04.2024
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 10.04.2024
Výsledky volieb prezidenta SR v obci Papradno - II. kolo 06.04.2024
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.04.2024
Zmena dňa vývozu komunálneho odpadu 23.03.2024
Územné rozhodnutie 08.03.2024
Informácia o utvorení volebných okrskov - Európsky parlament 2024 29.02.2024
Stavebné povolenie - rodinný dom 28.02.2024
Projekt 1 2 3 štart od DECODOMU 14.02.2024
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2023 14.02.2024
Vyhlásenie výberového konania 12.02.2024
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča 12.02.2024
Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic - information for the voter 12.02.2024
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 02.02.2024
Oznámenie o začatí územného konania 30.01.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania-rodinný dom 10.01.2024

Archív minulých ročníkov

Chcete byť informovaný o nových úradných oznamoch?

dedina roka 2019