Úradná tabuľa

NázovDátum
Verejné oznámenie 02.12.2022
Rozhodnutie o povolení líniovej stavby - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie 29.11.2022
Návrh rozpočtu na rok 2023 28.11.2022
Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 28.11.2022
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Papradno č. 3/2022 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno 28.11.2022
Stavebné povolenie 23.11.2022
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby 22.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 16.11.2022
Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK 10.11.2022
Voľba poštou_referendum 2023 10.11.2022
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 10.11.2022
Utvorenie okrskov a určenie volebných miestností - referendum 2023 09.11.2022
Informácia pre voliča - referendum 09.11.2022
Oznámenie o výrube drevín 03.11.2022
Výsledky komunálnych volieb v roku 2022 30.10.2022
Oznámenie o územnom konaní - IBV Stupné 20.10.2022
Oznámenie o návrhu územného konania IBV Stupné 20.10.2022
Obec Stupné – návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 20.10.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 17.10.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania - rozšírenie verejného vodovodu 05.10.2022
Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru 03.10.2022
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - rozšírenie vodovodu a kanalizácie 26.09.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.09.2022
Stavebné povolenie - verejná vyhláška 08.09.2022
Výzva SSD na odstránenie a okliesnenie stromov pod vedením VN-Múdry grunt 07.09.2022
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľov.pozemkov Poľovného revíru Družba Pov.Podhradie 24.08.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania - rodinný dom ŽŽ - Ing. Ľuboš Žilinčík, Zuzana Žilinčíková 23.08.2022
Územné rozhodnutie - rozšírenie verejného vodovodu Papradno 23.08.2022
Územné rozhodnutie - rozšírenie verejného vodovodu Papradno - situácia 23.08.2022
Oznámenie o začatí stavby-rekonštrukcia NNS Podjavorník 22.08.2022
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027 08.08.2022
Analýza obsahu popolníc 29.07.2022
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie 18.07.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený - SPOJENÉ VOĽBY 2022 20.06.2022
Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb 20.06.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 10.06.2022
Oznámenie o začatí územného konania - Rozšírenie verejného vodovodu 06.06.2022
Oznámenie o územ.konaní - rozšírenie verejného vodovodu - situácia 06.06.2022
Dražobná vyhláška 01.06.2022
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí staveb.konania 03.05.2022
Územné rozhodnutie 20.04.2022
Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Papradno - oznámenie 15.04.2022
Voľné pracovné miesto - CSS Papradno 06.04.2022
Voľné pracovné miesto II - CSS Papradno 06.04.2022
Verejná vyhláška 04.04.2022
Plán rozvoja VK a VV pre územie TSK na roky 2021-2027 16.03.2022
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 14.03.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 10.03.2022
Ekonomicky oprávnené výdavky za rok 2021 na opatrovateľskú službu 28.02.2022
Ekonomicky oprávnené výdavky za rok 2021 - CSS Obce Papradno 28.02.2022
Oznámenie o začatí územného konania - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie - Patrik Garabík, Milan Marguš, Ľuboš Žilinčík 08.02.2022
Pracovná ponuka - učiteľ/-ka materskej školy 27.01.2022
Kolaudačné rozhodnutie - ZA-9129 Papradno-Podjavorník, posilnenie NN siete - SSD a.s. 26.01.2022
Výrub stromov 21.01.2022
Výrub stromov 18.01.2022
MHD v Považskej Bystrici zadarmo 13.01.2022
Oznámenie o stavebnom konaní - Rekreačná chata súp.č.2302-st.úpravy a prístavba 11.01.2022

Archív minulých ročníkov

Chcete byť informovaný o nových úradných oznamoch?

dedina roka 2019