Prehlásenie o prístupnosti

Tieto www stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť a použiteľnosť so zreteľom na odporúčania metodiky Blind Friendly Web.

Web je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Samotná stránka poskytuje možnosť zvačšenia písma.

Prezentačný layout a obsah je vytvorený v štruktúrovanom jazyku HTML 5. Vizuálna prezentácia je vytvorená pomocou kaskádových štýlov (CSS).

dedina roka 2019