Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Funkcie obecného úradu:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

Kontaktné údaje

Obec Papradno
Papradno 315
018 13 Papradno

Fax: +421 42 439 33 79

E-mail: papradno@papradno.sk

Web: http://www.papradno.sk

GPS: 49°13'51" S 18°24'32" V

Fakturačné údaje

IČO: 00317594
DIČ: 2020684710
Bankové spojenie: VÚB a.s. Považská Bystrica
Číslo účtu: SK56 0200 0000 0000 2022 2372

Úradné hodiny

Deň Úradné hodiny
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 11:30


Kontakty

starosta obce
Ing. Roman Španihel
roman.spanihel@papradno.sk
+421 42 439 33 31
+421 907 741 428

neuvoľnená zástupkyňa starostu
Daniela Smädišová

hlavný kontrolór obce
Mgr. Darina Lacková

+421 42 439 33 79

samostatný odborný referent pre samosprávu obce
Ing. Zuzana Burdejová
zuzana.burdejova@papradno.sk
+421 42 439 33 79

stavebné oddelenie a evidencia pozemkov
Ing. Anna Pozníková
anna.poznikova@papradno.sk
+421 42 43 93 275

účtovníctvo
Viera Maríkovcová
viera.marikovcova@papradno.sk
+421 42 43 92 091

matrika a sociálne veci, daň z nehnuteľností
Bc. Ľubica Lališová
lubica.lalisova@papradno.sk
+421 42 43 93 352

evidencia obyvateľov, mzdové účtovníctvo
Mgr. Zuzana Kapráliková
zuzana.kapralikova@papradno.sk 
+421 42 43 93 352

Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností - portál ESKN umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností a získať detailné informácie bez zložitej korešpondencie.

Mapový portál Katastra nehnuteľností - umožňuje získať základné informácie z katastra nehnuteľností okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra.

dedina roka 2019