Návrh VZN č. 2 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Stiahnuť [PDF - 205,66 kB]

dedina roka 2019