Zrušenie termínu dražby nehnuteľnosti parcele KN-E 5617 orná pôda o výmere 2281 m2 dňa 27.11.2013 o 9,00 hod. v Pov. Bystrici

Stiahnuť [JPG - 197,79 kB]

dedina roka 2019