Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu obecnej knižnice v Papradne

Stiahnuť [PDF - 274,48 kB]

dedina roka 2019