Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22.05.2013 o 18,30 hod. v zasadačke OcÚ

Stiahnuť [PDF - 257,28 kB]

Starosta obce Papradno zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu na I. poschodí, dňa 22.05.2013 o 18:30 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 2/2013
  3. Organizačné otázky
  4. Diskusia
  5. Návrh na uznesenie OZ č. 3/2013
  6. Ukončenie

Žiadam poslancov OZ, aby sa zasadnutia bezpodmienečne zúčastnili.

 

dedina roka 2019