Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľtva na deň 16.02.2012 o 17,00 hod.

Stiahnuť [PDF - 98,46 kB]

Starosta obce Papradno zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu na I. poschodí, dňa 16.02.2012 o 17:00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 11/2011
  3. Návrh na schválenie rozpočtu obce Papradno na rok 2012
  4. Rozbor hospodárenia MKS Papradno za rok 2011
  5. Organizačné otázky
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie OZ č. 1/2012
  8. Ukončenie

Žiadam poslancov OZ, aby sa zasadnutia bezpodmienečne zúčastnili.

 

dedina roka 2019