Výpočet EON za rok 2019 za opatrovateľskú službu

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019:

EON

EON tabuľka

dedina roka 2019