Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Stiahnuť [JPG - 45,19 kB]

Starosta obce Papradno zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu na I. poschodí, dňa 24.01.2011 o 17:00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 01/2011
  3. Organizačné otázky
  4. Diskusia
  5. Návrh na uznesenie OZ č. 02/2011
  6. Ukončenie

Žiadam poslancov OZ aby sa zasadnutia bezpodmienečne zúčastnili.

dedina roka 2019