Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Makov na roky 2022+

Stiahnuť [PDF - 73,88 kB]

dedina roka 2019