Návrh VZN obce Papradno číslo 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd ...

Stiahnuť [PDF - 73,06 kB]

dedina roka 2019