Informácia pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele 2016

Obecný úrad Papradno oznamuje záujemcom o pridelenie predajného miesta počas Kvetnej nedele v obci Papradno, ktorá sa bude konať 20. marca 2016, že svoje žiadosti môžu posielať na adresu Obecného úradu alebo mailom na papradno@papradno.sk.

Žiadosť musí obsahovať základné údaje o záujemcovi, čísle požadovaného miesta, špecifikáciu ponúkaného tovaru, telefonický kontakt, živnostenský list, údaje o registračnej pokladni, IČO, DIČ. Aktuálne voľné predajné miesta budú priebežne uverejňované na stránke obce v záložke Obec – Kultúra – predajné stánky.

Šírka 1 predajného miesta je 3 metre. Poplatok za 1 PM je 7 €. Po podaní žiadosti je potrebné za miesto obratom zaplatiť (do troch dní).

Upozorňujeme záujemcov, že miesto im bude záväzne pridelené až po pripísaní poplatku na účte obce alebo po zaplatení poplatku v hotovosti v pokladni Obecného úradu. Pri platbe je nevyhnutné uviesť ako variabilný symbol požadované číslo predajného miesta a do poznámky meno žiadateľa.

 

Číslo účtu je SK56 0200 0000 0000 2022 2372.

dedina roka 2019