Výpočet EON za rok 2018 za opatrovateľskú službu

 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za opatrovateľskú službu za rok 2018:

EON

EON tabuľka