Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Stiahnuť [PDF - 94,83 kB]

 

Starosta obce Papradno zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa uskutoční v kinosále kultúrneho domu, dňa 14.04.2011 o 18:00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Zloženie sľubu nastupujúceho náhradníka za poslanca OZ
  3. Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 3/2011
  4. Rozbor hospodárenia MKS Papradno za rok 2010
  5. Zhodnotenie činnosti TJ Žiar Papradno za rok 2010
  6. Organizačné otázky
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie OZ č. 4/2011
  9. Ukončenie

Žiadam poslancov OZ, aby sa zasadnutia bezpodmienečne zúčastnili.

 

 

dedina roka 2019