VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Stiahnuť [PDF - 298,16 kB]

dedina roka 2019