Regionálna územná stratégia Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020

Dokument Regionálna územná stratégia Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020 - oznámenie o začatí zisťovacieho konania.

Link na dokument: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-trencianskeho-kraja-na-roky-20

dedina roka 2019