Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľtva na deň 25.8.2011 o 18,00 hod.

Stiahnuť [PDF - 94,34 kB]

 

Starosta obce Papradno zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa uskutoční v kinosále kultúrneho domu, dňa 25.08.2011 o 18:00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 5/2011
  3. Správa o výsledkoch ZŠ Papradno za školský rok 2010/2011
  4. Organizačné otázky
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie OZ č. 6/2011
  7. Ukončenie

Žiadam poslancov OZ, aby sa zasadnutia bezpodmienečne zúčastnili.

 

dedina roka 2019