Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľtva na deň 28.12.2011 o 17,00 hod.

Stiahnuť [PDF - 93,19 kB]

Starosta obce Papradno zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa uskutoční v kinosále kultúrneho domu, dňa 28.12.2011 o 17:00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 9 a 10/2011
  3. Návrh na zmenu rozpočtu obce Papradno na rok 2011
  4. Organizačné otázky
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie OZ č. 11/2011
  7. Ukončenie

Žiadam poslancov OZ, aby sa zasadnutia bezpodmienečne zúčastnili.

 

dedina roka 2019