Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.02.2014 o 18,30 hod. v zasadačke OcÚ

Starosta obce Papradno zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu na I. poschodí, dňa 12.02.2014 o 18:30 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 8/2013
  3. Organizačné otázky
  4. Diskusia
  5. Návrh na uznesenie OZ č. 1/2014
  6. Ukončenie

Žiadam poslancov OZ, aby sa zasadnutia bezpodmienečne zúčastnili.

 

dedina roka 2019