Návrh VZN č. 1 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa škol. zariadenia na rok 2013

Stiahnuť [PDF - 2 000,92 kB]

dedina roka 2019