Analýza obsahu popolníc

Vážení občania,

dňa 27.7.2022 sa uskutočnila analýza obsahu Vašich popolníc. Bolo náhodne vybratých 10 ks popolníc a odpad z nich sa doviezol na zberný dvor. Tam sa prebral a výsledok nás nemilo prekvapil.

Viac ako 86,7 % odpadu sa dalo vytriediť. A z 10 popolníc by sme po správnom vytriedení naplnili 1 popolnicu!

POZN: vrecia vľavo patria do popolnice. A vrecia vpravo sú vytriedené zložky komunálneho odpadu.

Podobné analýzy zloženia popolníc sa budú konať pravidelnejšie a budú zverejnené aj čísla domov, z ktorých odpad pochádza. Pretože častokrát sa stáva, že občania, ktorí sa prídu na obecný úrad sťažovať, že prečo platia toľko za odpad a že triedia, tak mávajú popolnice plné odpadu, ktorý tam nesmie byť.

Vytriediteľný odpad (ako plasty, sklo, tetrapaky, kovy, papier...) sa nesmie vyvážať na skládku a majitelia skládky môžu takýto odpad odmietnuť a poslať na dotriedenie, čo si zaplatíme my všetci.

Upozorňujeme, že je to odpad priamo od nás! Z našej obce! Spýtajte sa sami saba, čo by sme našli, keby sme zobrali práve Vašu popolnicu? Triedite? Alebo si myslíte, že keď ste zaplatili poplatok, tak tam môžete hodiť čo chcete???

 

 

dedina roka 2019