Oznam pre záujemcov o predaj na Kvetnú nedeľu 9.4.2017

Obecný úrad oznamuje všetkým záujemcov o pridelenie predajného miesta na Kvetnú nedeľu (9.4.2017), že registrácia začína až zverejnením oznamu na internetovej stránke obce. Oznam o začatí registrácie nebude zverejnený pred 9. marcom 2017. Všetky žiadosti prijaté pred dňom zverejnenia, nebudú akceptované a nebude im pridelené predajné miesto.

dedina roka 2019