Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.06.2011 o 18,00 hod.

Stiahnuť [PDF - 103,96 kB]

Starosta obce Papradno zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa uskutoční v kinosále kultúrneho domu, dňa 16.06.2011 o 18:00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 4/2011
  3. Návrh na schválenie "Záverečného účtu obce Papradno za rok 2010" a prerokovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2010
  4. Organizačné otázky
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie OZ č. 5/2011
  7. Ukončenie

Žiadam poslancov OZ, aby sa zasadnutia bezpodmienečne zúčastnili.

dedina roka 2019