Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh príjmov

Návrh výdavkov

Rekapitulácia