Základné informácie

Poloha obce

Papradno je najväčšou obcou v okrese Považská Bystrica o rozlohe 5596 ha. Leží v podhorskej oblasti Javorníkov, ktoré sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Stredom dediny preteká riečka Papradnianka, brehy ktorej boli vyregulované v rokoch 1944 - 1955. K obci patria mnohé osady ležiace v bližsích či vzdialenejších dolinách. Asi 80% chotára zaberajú prevažne ihličnaté porasty siahajúce do nadmorskej výšky 1071 m n. m.

Symboly obce

Symbol obce – erb a zástava sú od roku 2002 zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky. Erb je v podobe štítu, kde na červenom podklade stojí baran v striebornom zbroji. Návrh erbu s baranom vychádza z najstarších pečatidiel z obdobia prelomu 16. a 17. storočia.

Družobné obce

Od roku 2003 obec rozvíja spoluprácu s moravským mestom Karolínka, ktorá leží na opačnej strane hrebeňa Javorníkov. Spolupráca sa týka najmä kultúrnych, športových a spoločenských akcií. Ďalej je tu snaha o spracovanie spoločných projektov na cezhraničnú spoluprácu. Táto spolupráca už priniesla ovocie na úseku propagácie, kde sa podarilo získať finančné prostriedky z programu Leader+. Vzájomná spolupráca sa vydarila aj pri projekte "Spoločne bez hraníc". Vďaka tomuto projektu sme získali ďalšie finančné prostriedky, ktoré sme mohli čerpať na zhotovenie nových propagačných materiálov a predmetov, pomocou, ktorých môžeme podporovať a rozvíjať informovanosť turistov, ktorí našu obec navštívia. Veríme, že naša spolupráca bude i naďalej úspešne pokračovať a že spoločným úsilím sa nám podarí získať ďalšie finančné prostriedky na podporu rozvoja našich obcí.

Podjavorník

Osada Podjavorník leží pod hlavným hrebeňom Javorníkov.

dedina roka 2019