Kultúra

Kultúrny dom

Kultúrne podujatia sa uskutočňujú v kultúrnom dome, kde popri divadelných predstaveniach sa konajú i plesy, diskotéky a rôzne kultúrne akcie, z ktorých najznámejšie sú Ondrejovské hody, Deň matiek, pochovávanie basy, prehliadky heligonkárov... Programy zaisťujú žiaci tunajších škôl, ale najmä folklórny súbor Podžiaran, či prizvaní hostia - umelci.

Obecná knižnica

Knižnica sa nachádza v kultúrnom dome. V knižnici nájdete dostatočný výber kníh detskej literatúry, beletrie, knižné publikácie pre mládež, náučná a vedecká literatúra.

Folklórna skupina Podžiaran

 

Ondrejovské hody

dedina roka 2019