Súčasnosť

Z dediny s malými drevenými domčekmi postupne vyrástla moderná obec. Jej podoba sa výrazne začala meniť v 50. rokoch 20. storočia - dokončila sa regulácia rieky, elektrifikácia obce, bol zavedený obecný rozhlas, postavená základná škola a I. materská škola. Postupne sa vybudovali: televízny vykrývač na Žiari, päť betónových mostov cez rieku, budova obecného úradu, zdravotné stredisko s dvoma 6-bytovými jednotkami, hasičská zbrojnica, II. materská škola. V ďalších rokoch sa začalo s výstavbou verejného vodovodu, ktorý napája približne 30 % obce, vybudovali sa ďalšie bytovky - 64 bytov, kultúrny dom, dom smútku. Významným medzníkom bola plynofikácia obce, čo prispelo k zlepšeniu životného prostredia. Ku dňu 30.08.2010 mala obec 2516 obyvateľov, z ktorých mnohí pracujú ako živnostníci a súkromný podnikatelia. V poslednom období sa najviac rozrástla a svojimi výrobkami z dreva sa známou na celom Slovensku i v zahraničí stala firma FeMaDa.

Vývoj počtu obyvateľov

Rok Počet obyvateľov
1784 2630
1828 2577
1900 2949
1920 3380
1940 3844
1950 3891
1960 4455
1965 4765
1980 3529
2007 2554
2008 2546
2009 2532
2010 2526
2011 2507
2012 2504
2014 2526

Výstavba dôležitých objektov v obci

Rok Popis
1792 Rímskokatolícky kostol svätého Ondreja
1930 Futbalové ihrisko TJ Žiar
1944 - 1956 Regulácia rieky Papradnianky
1950 Elektrifikácia obce
1950 Garáže SAD
1955 Obecný rozhlas
1955 - 1957 Základná škola + 6 bytová jednotka
1958 Materská škola I
1965 Televízny vykrývač na Žiari (STV 1 a 2)
1966 - 1968 5 betónových mostov cez rieku Papradnianku
1967 - 1969 Rekonštrukcia budovy obecného úradu
1968 - 1972 Obvodné zdravotné stredisko + 2x 6 bytová jednotka
1974 - 1975 Hasičská zbrojnica (dôkladná rekonštrukcia)
1975 - 1978 Materská škola II
1977 - 1978 Verejný vodovod (asi 12% obce)
1978 20 bytová jednotka pri Základnej škole
1978 - 1979 Farma dojníc
1978 - 1980 Hotel Podjavorník (rekonštruovaný v roku 2004)
1980 Nová farská budova
1984 12 bytová jednotka pri základnej škole
1984 - 1993 VÚB (kultúrny dom)
1985 - 1986 Rekonštrukcia štátnej cesty (diskont - Žiaranka)
1994 Dom smútku
1998 Verejný vodovod (asi 10% obce)
1999 Šatne športovcov
2004 Ukončenie plynofikácie obce (asi 90%)
2005 16 bytová jednotka - LUHY
2006 Verejný vodovod (asi 8% obce)
2007 Futbalové ihrisko s umelou trávou
2008 16 bytová jednotka - LUHY
2008 Nový most (Kržeľ)
2008 Turistická rozhľadňa na Stratenci
2011 Revitalizácia centrálnej zóny obce
dedina roka 2019