Zaujímavé odkazy

Okrem odkazov smerujúcich na zaujímavosti týkajúce sa Papradna tu nájdete aj iné odkazy, ktoré Vám môžu pomôcť v rôznych životných situáciách.

Dôležité odkazy

Cestovné poriadky

Odkaz: http://www.cp.sk

Cintorín Papradno

Obec Papradno: http://www.pohrebiska.sk/vyhladanie.jsp?plocha=31

Odkaz: http://www.pohrebiska.sk/

Katastrálny portál

Odkaz: https://www.katasterportal.sk/kapor/

Lesné družstvo Papradno

Odkaz: http://ld.papradno.sk/

ovce.sk

Cieľom rozprávok je šírenie osvety o rizikách internetu, mobilov a nových technológií.

Odkaz: http://sk.sheeplive.eu/

Počasie na 10 dní

Predpoveď počasia podľa SHMÚ

Odkaz: http://www.shmu.sk/sk/?page=1186&id=32377

Porovnanie cien elektrickej energie a zemného plynu pre domácnosti

Na stránke sú porovnávaní všetci dodávatelia plynu a elektrickej energie pre domácnosti na Slovensku bez rozdielu. Žiadny dodávateľ nie je uprednostňovaný.

Ceny sú kontrolované každý týždeň.

Odkaz: http://www.vyhodnaenergia.sk/

Pracovné ponuky PRESBIUM

Pracovný portál s verejnou databázou životopisov a ponukami práce, ktorú môžu uchádzači hľadať prostredníctvom životopisu.

Odkaz: http://www.presbium.sk/

PSČ

Odkaz: http://psc.posta.sk/

Správne úrady s pôsobnosťou pre obec Papradno

Odkaz: http://www.statnasprava.sk/sk/stsp/ciselniky.nsf/i/513466

Telefónny zoznam

Odkaz: http://telefonny.zoznam.sk/

Združenie drobných lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Papradno

Odkaz: http://zdl.papradno.sk/

Zodpovedne.sk

Projekt o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie, nových technológií a o bezpečnom využívaní informačno-komunikačných technológií deťmi a mládežou.

Odkaz: http://zodpovedne.sk/

Životné situácie

Odkaz: http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx

Zaujímavosti

Hradisko Žilín - Papradno

Odkaz: http://slovanske-hradiska.blogspot.com/2010/08/hradisko-zilin-papradno.html

Javorníky

Odkaz: http://priroda.kpr.sk/javorniky/pomery.htm

Papradňanské smreky

Odkaz: http://www.amnezia.sk/article.php?1273

Papradno a ropa

Odkaz: http://priroda.kpr.sk/javorniky/ropny_pramen.htm

Popravení navrátilci

Odkaz: http://www.tatranci.sk/sk/index.php?clanok=20

dedina roka 2019