Organizácie a kluby

TJ Žiar Papradno

  • VI. liga dospelí
  • V. liga Sever dorast
  • I. trieda starší žiaci

Hokejbalový klub Papradno

 

Dobrovoľný hasičský zbor

Hasičský zbor v Papradne bol založený v roku 1895 na podnet p. Františka Mitického, ktorý pôsobil ako notár na Obecnom úrade. V krátkej dobe dosiahol 50 činných členov.

Klub turistov a lyžiarov

 

Červený kríž

Zakladateľom svetového Červeného kríža je švajčiarsky obchodník Henry Dunant v roku 1859 po jeho strašných skúsenostiach v Napoleonských vojnách.

A tak na základe tohoto všetkého vznikol v našej obci červený kríž v roku 1935 pod vedením doktora Kužičkina a asi desiatich dobrovoľníkov.

Klub dôchodcov

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Najstarší záznam o vzniku v t.č. Zväzu invalidov v Papradne je z roku 1974 pod vedením Šimona Moravíka. Neskôr bol Zväz invalidov premenovaný na Zväz zdravotne postihnutých. V súčasnej dobe organizácia zväzu je fungujúcou zložkou, ktorá má 70 členov.

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie vykonáva právo poľovníctva na výmere 5118 ha prevažne lesnej pôdy. Revír je zaradený do srnčej oblasti. V revíri žije poľovná zver srstnatá: jelenia, diviačia, srnčia, zajačia, líška, jazvec, mačka divá, kuna skalná a lesná. Nepravidelne sa tu vyskytuje medveď hnedý a občas sa sem zatúla i vlk.

dedina roka 2019