Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Správa o vzniku a činnosti Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Papradne

Najstarší záznam o vzniku v t.č. Zväzu invalidov v Papradne je z roku 1974 pod vedením Šimona Moravíka. Neskôr bol Zväz invalidov premenovaný na Zväz zdravotne postihnutých. V súčasnej dobe organizácia zväzu je fungujúcou zložkou, ktorá má 70 členov. Títo sa pravidelne stretávajú na členských schôdzach alebo v prírode, niekde na chate, kde sa navzájom pozhovárajú o svojich radostiach, starostiach, liečebných úspechoch aj neúspechoch, zahrajú a zaspievajú si a tak si spríjemňujú svoj životný údel. Sú medzi nami aj takí, ktorí sú pripútaní na lôžko. Týchto navštívime, obdaríme darčekom a tak sa oni zasa môžu s nami podeliť so svojimi ťažkosťami.

Jeden alebo dvakrát do roka sa poriada autobusový zájazd na zaujímavé kultúrne a spoločenské podujatia a pamiatky ako napríklad Národné múzeum a Národný cintorín v Martine, Jánošíkove dni v Terchovej, Drotárske múzeum v Žiline, skanzeny a pod.

Zúčastňujeme sa na rekondično-rekreačných pobytoch v rekreačných zariadeniach spoločnosti Sorea Slovensko a členovia výboru rôznych školení a schôdze okresnej rady Zväzu zdravotne postihnutých. Každoročne sa poriadajú oblastné športové hry, vždy v niektorom meste bývalého okresu Pov. Bystrice. Týchto športových hier sa pravidelne zúčastňujeme a často i úspešne s popredným umiestnením.

Pri významnom životnom výročí členom zablahoželáme s kytičkou kvetov a malými darčekmi, pretože na veľký dar nemáme.

A keď príde tá najťažšia chvíľa života, prídeme sa rozlúčiť s členom na pohrebnom obrade s kyticou v ruke.

dedina roka 2019