Dobrovoľný hasičský zbor

Hasičský zbor v Papradne bol založený v roku 1895 na podnet p. Františka Mitického, ktorý pôsobil ako notár na Obecnom úrade. V krátkej dobe dosiahol 50 činných členov.

V roku 1898 sa zakúpila prvá štvorkolesová ručná striekačka, ktorá nemala sacie vedenie ale voda sa do nádrže zalievala vedrami.

V roku 1903 mal hasičský zbor 80 členov.

Do roku 1914 boli zakúpené 2 ručné striekačky, ktoré mali sacie vedenie. Striekačky boli umiestnené v drevených šopách: na hornom konci pri Politzerovi, v strede obce Predajňa p. Hároník, na dolnom konci terajšia Jednota.

Cez 1. svetovú vojnu hasičský spolok nevyvíjal žiadnu činnosť, pretože otcovia i dedovia museli narukovať. Obnovená činnosť bola po 1. svetovej vojne opäť notárom Štefanom Puškárom. Za jeho pričinenia bola v roku 1927 zakúpená prvá motorová striekačka za 55 000 Kčs.

V roku 1903 boli zakúpené slávnostné prilby.

V roku 1934 bola postavená murovaná požiarna zbrojnica a v roku 1957 bola rekonštruovaná.

V roku 1954 bola pridelená hasičského zboru motorová striekačka PS-8 a v roku 1960 nákladné auto Tatra 805.

V roku 1974-75 bola pristavená požiarna zbrojnica a bola nám pridelená automobilová cisterna CAS 25.

V roku 1977 bola pridelená pojazdná prenosná motorová striekačka PPS-12.

V roku 1992 Obecný úrad zakúpil plávajúce čerpadlo Vydra.

V roku 2002 bola zakúpená OU Avia so striekačkou PPS-12.

Prvý veliteľ – František Mitický, v roku 1906 Bernát Kugel, Pavol Uškovič – riaditeľ školy a Štefan Baštek do roku 1914.

Po I. svetovej vojne Štefan Puškár – notár po ňom občania Papradna Štefan Santus, Štefan Jarošínec, František Ganádik, František Vališík, Pavol Zdurjenčík st., Kamil Michalík, Pavol Zdurjenčík ml.

Predsedovia – František Maliník, Augustín Hojdik, František Novák, Ignác Holienčik, Pavol Zdurjenčík najml.

dedina roka 2019