Poľovnícke združenie

Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie JAVORNÍK Papradno

Z histórie:

Do roku 1950 neboli poľovníci v našej obci organizovaní v žiadnom poľovníckom spolku. Poľovalo sa len na základe vlastníckych práv a nájomných zmlúv.

V roku 1950 bola v Papradne založená Ľudová poľovnícka spoločnosť Javorník-Papradno. Zakladajúcimi členmi boli páni Ing. Hausner Alexander, Baštek Ignác, Brezničan Ľudovít, Cisík Karol, Meliš Adam. Pod týmto názvom spoločnosť fungovala do konca roku 1962 a revír tvoril kataster obce Papradno.

Na verejnej ustanovujúcej schôdzi dňa 6. 5. 1963 spoločnosť odsúhlasila zmenu názvu a bolo založené Poľovnícke združenie Javorník-Papradno. V tom čase malo poľovnícke združenie 13 členov a za predsedu bol zvolený p. Šaržík Anton.

Poľovnícky revír bol rozdelený na 5 dielčích úsekov: Brusné, Komjatné, Javorníky, Žilín a Medvedzie. Toto rozdelenie sa zachovalo dodnes.

Počet členov združenia sa postupne zvyšoval a vo funkcii predsedu sa postupne vystriedali: okrem už spomínaného p. Šaržíka Antona, Ing. Počiatek, Stano Anton st., Brezničan Jozef.

Súčasnosť:

V súčasnosti tvorí členskú základňu Poľovníckeho združenia 56 členov a 4 kandidáti.
Činnosť združenia riadi 6-členný výbor pod vedením predsedu p. Strašíka Milana.
Poľovnícke združenie vykonáva právo poľovníctva na výmere 5118 ha prevažne lesnej pôdy. Revír je zaradený do srnčej oblasti.

V revíri žije poľovná zver srstnatá: jelenia, diviačia, srnčia, zajačia, líška, jazvec, mačka divá, kuna skalná a lesná. Nepravidelne sa tu vyskytuje medveď hnedý a občas sa sem zatúla i vlk.

Posledné roky bol zaznamenaný aj výskyt vydry riečnej.

Z pernatej zveri sa tu okrem drobných spevavcov, viacerých druhov dravcov a sov, bežných pre túto oblasť, vyskytuje v letných mesiacoch aj pomerne vzácny bocian čierny.
Združenie spoločensky žije s občanmi, organizuje pravidelne plesy, kde sa utužujú vzájomné vzťahy a podporuje sa kultúrna činnosť v obci.

V jarných mesiacoch (február 2009) sme zaznamenali nášho najvzácnejšieho pernatého vtáka hlucháňa obyčajného v miestnej časti Kyčera.

 

Poľovnícke združenie Javorník Papradno oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov, ktorým nebola náhrada za užívanie poľovného revíru vyplatená v mesiaci júl 2013 poštovou poukážkou, že výplata tejto náhrady bude vykonávaná dňa 6. 12. 2013 (piatok) v dobe od 14,00 do 16,00 h v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Papradne.

dedina roka 2019