Kultúrny dom

Kultúrny dom sa nachádza v strede obce pri budovách základnej školy a obecnom úrade. Je to rozsiahla prízemná budova uvedená do prevádzky v roku 1993 . V zariadení kultúrneho domu je kinosála, veľká estrádna sála s balkónom, prevádzka šitia, denný bar, kuchyňa, knižnica, fitnes centrum, kaderníctvo, miestnosť folklórnej skupiny Podžiaran, administratívne priestory a sociálne zariadenia.

Kinosála s kapacitou 192 miest sa v súčastnej dobe z technických príčin nevyužíva na premietanie filmov, ale využíva sa na rôzne kultúrne akcie, divadelné predstavenia, koncerty hudobných skupín a poriadanie mítingov.

Estrádna sála s balkónom a kapacitou 180 miest sa využíva na poriadanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí ako sú svadby, plesy, stužkové, zábavy, oslavy výročí a vzhľadom na veľký priestor, ktorý poskytuje estrádna sála aj na rôzne výpredajové akcie.

Priestory baru sú v prenájme. Prevádzka je otvorená pod názvom M-BAR denne od 10 hod. do 22 hod. V dennom bare s kapacitou 70 miest sa poriadajú menšie svadby, oslavy rôznych výročí, stretnutia, kary.

Kuchyňa sa využíva na varenie denného menu a tiež pri spomenutých kultúrnych a spoločenských akciách.

Fitnes centrum je otvorené denne od 13 hod. do 21 hod. Zariadenie fitnes centra je na veľmi kvalitnej úrovni čo sa týka technického vybavenia a aj interiéru.

Kaderníctvo je otvorené pondelok až piatok od 11 hod. do 17 hod. V sobotu a nedeľu je zatvorené. Kaderníctvo prevádzkuje pani Iveta Gabrišová, ktorá má tento priestor v kultúrnom dome v prenájme.

V kultúrnom dome má svoj priestor aj folklórna skupina Podžiaran, ktorá v roku 2007 oslávila 25. výročie svojho založenia. Folklórna skupina sa skladá zo ženského a mužského súboru, ktorí vystupujú na rôznych kultúrnych akciách v našej obci Papradno aj mimo našej obce, kde sú pozývaní.

 

Obec Papradno
Papradno 307
018 13 Papradno

Telefón:

+421 42  439 33 79
+421 908  794 427

E-mail:

papradno@papradno.sk

dedina roka 2019