Družobné obce

Karolínka - partner obce

Myšlienka cezhraničnej spolupráce medzi obcami a mestami v Slovenskej a Českej republike sa stala skutočnosťou 20. júna 2003 podpísaním Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi obcou Papradno a mestom Karolinka. Ľudia z jednej či druhej strany Javorníckeho hrebeňa sú si svojím štýlom života a príbuznosťou k tomuto kraju dosť podobní. V minulosti si často pomáhali, vymieňali si tovar i skúsenosti a vzájomne spolupracovali v mnohých oblastiach. Využitie možností spolupráce by malo byť predovšetkým v oblasti samosprávneho riešenia problémov, záchrany Javorníckeho hrebeňa, prehodnotenia postupov pri využívaní EÚ fondov na základe cezhraničnej spolupráce, kontaktovania podnikateľských subjektov, spolupráca v rozvoji cestovného ruchu, školstva, kultúry a športu.

Karolinka je po Zubří druhým najmladším mestom na Valašsku, keď štatút získala v roku 1998. Má rozlohu 42 km2, kde žije v súčasnosti takmer 3000 obyvateľov. Mesto sa nachádza na hranici so Slovenskou republikou v údolí Vsetínskej Bečvy v CHKO Beskydy. Najvyšším vrchom je Malý Javorník (1019 m n. m.).

História a rozvoj

Samotná obec vo svojej dnešnej podobe vznikla v roku 1949, kedy došlo k oddeleniu miestnej časti Karolininej Huti od obce Nový Hrozenkov. V roku 1951 bola obec premenovaná na Karolinku. Nasledujúce obdobie je charakteristické prudkým rozvojom obce. Jedným z dôležitých medzníkov je stavba priehrady v údolí Stanovnice (1975 – 1986), ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil podobu Karolinky. Obyvatelia zaplaveného územia sa presťahovali do nových panelových a rodinných domov. Dnes táto priehrada zásobuje pitnou vodou veľkú časť bývalého okresu Vsetín a čiastočne aj Zlín.

V roku 1997 bol vysvätený nový kostol Panny Márie Karmelskej, v ktorom sa nachádza jedna z najväčších drevených sôch Panny Márie Karmelskej.

Kultúra

V Karolinke pôsobí súkromné kultúrne zariadenie „Valašské národné divadlo“, kde sa popri divadelných a hudobných predstaveniach konajú aj plesy, výstavy a iné kultúrne akcie. Niekoľkokrát ročne sa poriadajú koncerty žiakov z miestnej Základnej umeleckej školy i umelcov z celej Českej republiky. Návštevníci si majú možnosť pozrieť tradičný „Živý Betlehem“, „Masopust“, „Rozprávkový les“, „Mikulášsku nádielku“ a výstavy výtvarných prác. Ďalej tu aktívne funguje bábkové divadlo pre najmenších, ochotnícky divadelný súbor Jana Honsy a dychový orchester. V Karolinke sa nachádza taktiež galéria akademického maliara Jiljí Jana Honsy.

Medzi najväčšie kultúrne pamätihodnosti Karolinky patrí tzv. Raťkovský zhluk starých valašských dreveníc. Každoročne sa v polovici júla koná Púť pri príležitosti sviatku Panny Márie Karmelskej.

Šport

V Karolinke je veľa možností športového vyžitia. Nachádza sa tu trávnaté ihrisko, tenisové a volejbalové kurty, posilňovňa a 1000 m dlhý lyžiarsky vlek. Turistom je v meste a okolí k dispozícii mnoho značených chodníkov a cyklotrás.

Odkaz: www.karolinka.cz

dedina roka 2019