ZŠ Papradno - Zateplenie, výmena okien a dverí

Stav projektu: realizovaný

 

Začiatok realizácie: 6.4.2010

Ukončenie realizácie: december 2010

Zateplenie, výmena okien a dverí


 

Operačný program: Regionálny operačný program

Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

dedina roka 2019