Papradňanská dolina - kanalizácia

Stav projektu: realizovaný

 

Začiatok realizácie: jún 2009

Ukončenie realizácie: marec 2013

Celkové investičné náklady: 15 685 236,12 €

Dotácia EU a SR z OPZP: 14 900 974,32 €

Cieľom projektu je odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.


 

Operačný program: Operačný program životné prostredie

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

dedina roka 2019