Obnova verejného osvetlenia v obci Papradno

Stav projektu: realizovaný