Javorníky - brána k spolupráci v oblasti cestovného ruchu, Karolinka - Papradno

Stav projektu: realizovaný

 

Viac na www.karolinka.cz


Operačný program: OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Spolufinancované fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

dedina roka 2019