Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno

dedina roka 2019