Nový protipovodňový vozík pre DHZO Papradno

dedina roka 2019