Premeny obce

Pohľad z Ivančinca
Pohľad zo Zelenovca
Pohľad z Vrchovej na Zelenovec
dedina roka 2019