Zmluvy

Filter
Číslo Názov Zmluvná strana Dátum zverejnenia Cena
Darovacia zmluva Viliam Klabník
Papradno 421
28.10.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 29.10.2019
Stiahnuť [PDF - 1 877,37 kB]
KRHZ-TN-228-004/2018 Darovacia zmluva KRHZ-TN-228-004/2018 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
15.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 16.02.2019
Stiahnuť [PDF - 805,01 kB]
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve TENDERnet s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
03.10.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 04.10.2019
Stiahnuť [PDF - 378,30 kB]
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 30/2012 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 30/2012 Biomasa, združenie právnických osôb
Kysucký Lieskovec 734
21.11.2019 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 22.11.2019
Stiahnuť [PDF - 474,39 kB]
Dodatok č. 1 k ZoD č. 4-1/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4-1/2019 8.4.2019 DK TRADE, s.r.o.
Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica
29.08.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 30.08.2019
Stiahnuť [PDF - 367,39 kB]
IROP-D1-302021H964-221-10 DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
05.04.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 06.04.2019
Dátum ukončenia: 31.12.2028
Stiahnuť [PDF - 1 863,40 kB]
Dodatok č. 2 zo dňa 22.3.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov Megawaste Slovakia s.r.o.
Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
25.03.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 26.03.2019
Stiahnuť [PDF - 902,49 kB]
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
12.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.02.2019
Stiahnuť [PDF - 1 160,91 kB]
Dodatok č. 6 zo dňa 11.9.2019 Dodatok č. 6 zmluvy o nájme č. 3/2007 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová133, 017 46 Považská Bystrica
16.09.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 17.09.2019
Stiahnuť [PDF - 1 153,61 kB]
Dodatok č. 8 k ZMLUVE č. 30/2012 Dodatok č. 8 k ZMLUVE č. 30/2012 Biomasa, združenie právnických osôb
Kysucký Lieskovec 734
03.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 04.12.2019
Stiahnuť [PDF - 1 774,32 kB]
Dodatok k Zmluve zo dňa 26.6.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 26, Bratislava
26.06.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 27.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 004,95 kB]
Dodatok k Zmluve zo dňa 26.6.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 26, Bratislava
26.06.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 27.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 346,75 kB]
Dodatok k zmluve zo dňa 26.6.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
26.06.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 27.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 142,42 kB]
Zmluva zo dňa 17.12.2019 Kúpna zmluva Miroslav Burdej
Papradno 632, 018 13
18.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.12.2019
Stiahnuť [PDF - 470,36 kB]
16.12.2019 Kúpna zmluva Ing. Daniel Hupka
Papradno 1042
16.12.2019 240,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 17.12.2019
Stiahnuť [PDF - 2 308,16 kB]
27.11.2019 Kúpna zmluva Ladislav Klabník a Oľga Klabníková
Papradno 669
27.11.2019 203,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 28.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 582,14 kB]
20.11.2019 Kúpna zmluva Jana Žilinčíková
Papradno 187
20.11.2019 513,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 21.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 544,97 kB]
29.10.2019 Kúpna zmluva Marta Potocká
Považská Bystrica
29.10.2019 2 430,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 30.10.2019
Stiahnuť [PDF - 2 594,06 kB]
Zmluva zo dňa 26.9.2019 Kúpna zmluva Mária Stančíková
U. Osloboditeľov 92/53, 028 01 Brezovica
26.09.2019 5 300,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 27.09.2019
Stiahnuť [PDF - 530,40 kB]
Zmluva zo dňa 24.9.2019 Kúpna zmluva Pavol Šinál
Pod Uhlisko 272/62, Hruštín
24.09.2019 16 000,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 25.09.2019
Stiahnuť [PDF - 544,73 kB]
10.10.2019 Kúpna zmluva Peter Hrnčík
Jasenica 335
10.10.2019 38,50 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 11.10.2019
Zmluva zo dňa 3.9.2019 Kúpna zmluva Lukáš Španihel
Papradno
03.09.2019 1 000,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 04.09.2019
Stiahnuť [PDF - 700,56 kB]
Zmluva zo dňa 6.8.2019 Kúpna zmluva COOP Jednota Čadca
Palárikova 87, 022 01 Čadca
06.08.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.08.2019
Stiahnuť [PDF - 1 163,87 kB]
3.7.2019 Kúpna zmluva Mária Bašová
Papradno 1259
04.07.2019 348,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 05.07.2019
Kúpna zmluva s vecným bremenom COOP Jednota Čadca
Palárikova 87, Čadca
12.06.2019 13 400,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.06.2019
Kúpna zmluva-kúpa pozemkov KNE 9707/3, 9707/4 Viera Teplanová
Orolové 78, Pov.Bystrica
16.08.2019 7 007,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 17.08.2019
Stiahnuť [PDF - 1 238,50 kB]
Zmluva zo dňa 22.2.2017 Nájomná zmluva - parkovanie Stanislav Levčík a Lenka Levčíková
Papradno 308, 018 13
24.04.2019 20,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 25.04.2019
Zmluva zo dňa 28.5.2019 Nájomná zmluva bytovka 1526 Andrea Foťková 31.05.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 542,23 kB]
Nájomná zmluva zo dňa 30.8.2019 Nájomná zmluva bytovky 1518 Jana Gabrišová a Marian Gabriš
Papradno 1518, 018 13
30.08.2019 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 31.08.2019
Stiahnuť [PDF - 1 524,44 kB]
Nájomná zmluva zo dňa 30.12.2019 Nájomná zmluva bytovky 1518 Ľubomíra Bačíková
Papradno 213, 018 13
31.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.01.2020
Zmluva zo dňa 29.4.2019 Nájomná zmluva bytovky 1518 Ing. Marika Šeryová 30.04.2019 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 577,47 kB]
Nájomná zmluva zo dňa 30.8.2019 Nájomná zmluva bytovky 1526 Jana Kozová a Peter Kozový
Papradno 1526
30.08.2019 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 31.08.2019
Stiahnuť [PDF - 1 519,88 kB]
Zmluva zo dňa 29.4.2019 Nájomná zmluva bytovky 1526 Mgr. Ľudmila Mikušíková 30.04.2019 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 592,18 kB]
NZ/2020/017 Nájomná zmluva č. NZ/2020/017 BIOPEL, a.s.
Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec
21.11.2019 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 22.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 154,87 kB]
Zmluva zo dňa 1.3.2019 Termíny poskytovania právnych služieb JUDr. Katarína Gahírová, advokát
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
01.03.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 02.03.2019
Stiahnuť [PDF - 150,59 kB]
Ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 28.5.2019 Ukončenie nájomnej zmluvy Marek Levčík a Ingrid Peťková
Papradno
31.05.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.06.2019
Stiahnuť [PDF - 452,50 kB]
Ukončenie zo dňa 5.3.2019 Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov PhantomArt s.r.o.
Papradno 307, 018 13 Papradno
06.03.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.03.2019
Stiahnuť [PDF - 304,45 kB]
Ukončenie NZ zo d§a 1.4.2019 Ukončenie zmuluvy o nájme nebytových priestorov Ing. Lucia Bednárová - LV Slovakia
Papradno 1519
02.04.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 03.04.2019
Stiahnuť [PDF - 307,74 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/0512 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/0512 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
15.07.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 16.07.2019
Stiahnuť [PDF - 1 424,24 kB]
134454 08U01 Zmluva č.134454 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
24.06.2019 50 000,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 25.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 164,23 kB]
ZoD zo dňa 25.9.2019 Zmluva o dielo DK TRADE, s.r.o.
Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica
25.09.2019 15 759,70 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 26.09.2019
Stiahnuť [PDF - 1 020,80 kB]
Zmluva o dielo zo dňa 15.7.2019 Zmluva o dielo Hladký a Bibiš, spol. s r.o.
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
15.07.2019 15 728,20 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 16.07.2019
Stiahnuť [PDF - 989,85 kB]
Zmluva zo dňa 21.5.2019 Zmluva o dielo Lupa-TERRA s.r.o.
Papradno 969, 018 13 Papradno
21.05.2019 22 852,60 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 22.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 022,06 kB]
Zmluva zo dňa 16.5.2019 Zmluva o dielo Cestné stavby SK s.r.o.
SNP 1475, 017 01 Považská Bystrica
17.05.2019 70 141,20 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 18.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 040,61 kB]
Zmluva zo dňa 17.5.2019 Zmluva o dielo Batrna Peter, Ing.
Dolný Moštenec 268, 017 01 Považská Bystrica
17.05.2019 11 129,20 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 18.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 037,85 kB]
Zmluva zo dňa 16.5.2019 Zmluva o dielo VINKstav, s.r.o.
Papradno 2, 018 13 Papradno
17.05.2019 32 541,30 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 18.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 054,49 kB]
Zmluva o dielo zo dňa 17.4.2019 Zmluva o dielo - fasáda KD Stavoinvest Slovakia, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 29/34, Považská Bystrica
26.04.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 27.04.2019
Stiahnuť [PDF - 1 976,16 kB]
Zmluva zo dňa 17.4.2019 Zmluva o dielo - rekonštrukcia hydroizolácie kinosály Stavoinvest Slovakia, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 29/34, Považská Bystrica
18.04.2019 10 992,10 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.04.2019
Stiahnuť [PDF - 722,46 kB]
Zmluva zo dňa 17.4.2019 Zmluva o dielo - zateplenie fasády KD Stavoinvest Slovakia, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 29/34, Považská Bystrica
18.04.2019 23 779,60 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.04.2019
Stiahnuť [PDF - 724,14 kB]
Zmluva o dielo 1/2019/MK Zmluva o dielo 1/2019/MK Martin Klabník
Papradno 679, 018 13 Papradno
13.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 14.12.2019
Stiahnuť [PDF - 730,11 kB]
Zobrazené 1 - 50 / 79
« 1 2 »
dedina roka 2019