Zmluvy

Filter
Číslo Názov Zmluvná strana Dátum zverejnenia Cena
4/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku ZO Jednoty dôchodcov v obci Papradno
018 13 Papradno
15.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 16.02.2019
Stiahnuť [PDF - 620,24 kB]
Zmluva zo dňa 16.5.2019 Zmluva o dielo VINKstav, s.r.o.
Papradno 2, 018 13 Papradno
17.05.2019 32 541,30 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 18.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 054,49 kB]
Darovacia zmluva Viliam Klabník
Papradno 421
28.10.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 29.10.2019
Stiahnuť [PDF - 1 877,37 kB]
Kúpna zmluva-kúpa pozemkov KNE 9707/3, 9707/4 Viera Teplanová
Orolové 78, Pov.Bystrica
16.08.2019 7 007,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 17.08.2019
Stiahnuť [PDF - 1 238,50 kB]
282/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
18.09.2019 10 000,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.09.2019
Stiahnuť [PDF - 682,56 kB]
2019/0644 Zmluva o poskytnutí grantu Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
02.08.2019 2 154,70 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 03.08.2019
Stiahnuť [PDF - 6 359,35 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/0512 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2019/0512 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
15.07.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 16.07.2019
Stiahnuť [PDF - 1 424,24 kB]
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve TENDERnet s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
03.10.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 04.10.2019
Stiahnuť [PDF - 378,30 kB]
Zmluva zo dňa 30.12.2019 Zmluva o výpožičke Telovýchovná jednota ŽIAR PAPRADNO
Papradno, 018 13
31.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.01.2020
Stiahnuť [PDF - 978,49 kB]
3/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku SZZP Papradno
018 13 Papradno
06.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.02.2019
Stiahnuť [PDF - 625,88 kB]
4300122561 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
18.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.12.2019
Stiahnuť [PDF - 2 222,46 kB]
10/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku STK Dalas Papradno
Papradno 508, 018 13
12.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.02.2019
Stiahnuť [PDF - 645,86 kB]
Zmluva zo dňa 17.4.2019 Zmluva o dielo - rekonštrukcia hydroizolácie kinosály Stavoinvest Slovakia, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 29/34, Považská Bystrica
18.04.2019 10 992,10 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.04.2019
Stiahnuť [PDF - 722,46 kB]
Zmluva zo dňa 17.4.2019 Zmluva o dielo - zateplenie fasády KD Stavoinvest Slovakia, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 29/34, Považská Bystrica
18.04.2019 23 779,60 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.04.2019
Stiahnuť [PDF - 724,14 kB]
Zmluva o dielo zo dňa 17.4.2019 Zmluva o dielo - fasáda KD Stavoinvest Slovakia, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 29/34, Považská Bystrica
26.04.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 27.04.2019
Stiahnuť [PDF - 1 976,16 kB]
Zmluva zo dňa 22.2.2017 Nájomná zmluva - parkovanie Stanislav Levčík a Lenka Levčíková
Papradno 308, 018 13
24.04.2019 20,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 25.04.2019
ZoD 9/2019 Zmluva o dielo 9/2019 SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
18.11.2019 19 650,50 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.11.2019
Stiahnuť [PDF - 2 483,73 kB]
9/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku Spevácky a divadelný krúžok
Papradno 312, 018 13
12.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.02.2019
Stiahnuť [PDF - 624,84 kB]
KRHZ-TN-228-004/2018 Darovacia zmluva KRHZ-TN-228-004/2018 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
15.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 16.02.2019
Stiahnuť [PDF - 805,01 kB]
Dodatok k zmluve zo dňa 26.6.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
26.06.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 27.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 142,42 kB]
Dodatok k Zmluve zo dňa 26.6.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 26, Bratislava
26.06.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 27.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 004,95 kB]
Dodatok k Zmluve zo dňa 26.6.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 26, Bratislava
26.06.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 27.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 346,75 kB]
Dodatok č. 6 zo dňa 11.9.2019 Dodatok č. 6 zmluvy o nájme č. 3/2007 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová133, 017 46 Považská Bystrica
16.09.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 17.09.2019
Stiahnuť [PDF - 1 153,61 kB]
Ukončenie zo dňa 5.3.2019 Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov PhantomArt s.r.o.
Papradno 307, 018 13 Papradno
06.03.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.03.2019
Stiahnuť [PDF - 304,45 kB]
10.10.2019 Kúpna zmluva Peter Hrnčík
Jasenica 335
10.10.2019 38,50 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 11.10.2019
Zmluva zo dňa 24.9.2019 Kúpna zmluva Pavol Šinál
Pod Uhlisko 272/62, Hruštín
24.09.2019 16 000,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 25.09.2019
Stiahnuť [PDF - 544,73 kB]
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
12.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.02.2019
Stiahnuť [PDF - 1 160,91 kB]
7/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku MO SČK v Papradne
018 13 Papradno
06.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.02.2019
Stiahnuť [PDF - 611,96 kB]
Zmluva o dielo 2/2019/MK Zmluva o dielo 2/2019/MK Miroslav Zdurjenčík
Papradno 780, 018 13 Papradno
18.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.12.2019
Stiahnuť [PDF - 738,71 kB]
Zmluva zo dňa 17.12.2019 Kúpna zmluva Miroslav Burdej
Papradno 632, 018 13
18.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.12.2019
Stiahnuť [PDF - 470,36 kB]
KŽP-PO4-SC411-2017-36/V818 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
22.08.2019 141 696,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 23.08.2019
Stiahnuť [PDF - 1 271,50 kB]
1267/2019-M_ODFSS Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
05.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 06.02.2019
Stiahnuť [PDF - 6 832,49 kB]
IROP-D1-302021H964-221-10 DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
05.04.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 06.04.2019
Dátum ukončenia: 31.12.2028
Stiahnuť [PDF - 1 863,40 kB]
Zmluva zo dňa 29.4.2019 Nájomná zmluva bytovky 1526 Mgr. Ľudmila Mikušíková 30.04.2019 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 592,18 kB]
Z201931906_Z Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Megawaste Slovakia s.r.o.
Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
30.10.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.11.2019
Stiahnuť [PDF - 121,13 kB]
Dodatok č. 2 zo dňa 22.3.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov Megawaste Slovakia s.r.o.
Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
25.03.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 26.03.2019
Stiahnuť [PDF - 902,49 kB]
Zmluva o dielo 1/2019/MK Zmluva o dielo 1/2019/MK Martin Klabník
Papradno 679, 018 13 Papradno
13.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 14.12.2019
Stiahnuť [PDF - 730,11 kB]
29.10.2019 Kúpna zmluva Marta Potocká
Považská Bystrica
29.10.2019 2 430,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 30.10.2019
Stiahnuť [PDF - 2 594,06 kB]
Zmluva zo dňa 26.9.2019 Kúpna zmluva Mária Stančíková
U. Osloboditeľov 92/53, 028 01 Brezovica
26.09.2019 5 300,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 27.09.2019
Stiahnuť [PDF - 530,40 kB]
3.7.2019 Kúpna zmluva Mária Bašová
Papradno 1259
04.07.2019 348,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 05.07.2019
Ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 28.5.2019 Ukončenie nájomnej zmluvy Marek Levčík a Ingrid Peťková
Papradno
31.05.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.06.2019
Stiahnuť [PDF - 452,50 kB]
ZoD 13/2019 Zmluva o dielo 13/2019 Lupa-TERRA s.r.o.
Papradno 969
11.11.2019 43 020,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 12.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 073,24 kB]
Zmluva zo dňa 21.5.2019 Zmluva o dielo Lupa-TERRA s.r.o.
Papradno 969, 018 13 Papradno
21.05.2019 22 852,60 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 22.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 022,06 kB]
Zmluva zo dňa 3.9.2019 Kúpna zmluva Lukáš Španihel
Papradno
03.09.2019 1 000,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 04.09.2019
Stiahnuť [PDF - 700,56 kB]
Nájomná zmluva zo dňa 30.12.2019 Nájomná zmluva bytovky 1518 Ľubomíra Bačíková
Papradno 213, 018 13
31.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.01.2020
27.11.2019 Kúpna zmluva Ladislav Klabník a Oľga Klabníková
Papradno 669
27.11.2019 203,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 28.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 582,14 kB]
Zmluva zo dňa 29.4.2019 Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
29.04.2019 170,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 30.04.2019
Stiahnuť [PDF - 474,13 kB]
2/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku Klub dôchodcov pri OÚ Papradno
018 13 Papradno
06.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.02.2019
Stiahnuť [PDF - 622,61 kB]
Zmluva zo dňa 1.3.2019 Termíny poskytovania právnych služieb JUDr. Katarína Gahírová, advokát
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
01.03.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 02.03.2019
Stiahnuť [PDF - 150,59 kB]
20.11.2019 Kúpna zmluva Jana Žilinčíková
Papradno 187
20.11.2019 513,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 21.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 544,97 kB]
Zobrazené 1 - 50 / 79
« 1 2 »
dedina roka 2019