Zmluvy

Filter
Číslo Názov Zmluvná strana Dátum zverejnenia Cena
Zmluva zo dňa 28.5.2019 Nájomná zmluva bytovka 1526 Andrea Foťková 31.05.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 542,23 kB]
05/A/2019 Zmluva o výkone štatutárneho auditu APX k.s.
Hliny 1299/122, P.O.BOX 124, 017 01 Považská Bystrica
06.06.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 681,15 kB]
6/A/2019 Zmluva o výkone štatutárneho auditu APX k.s.
Hliny 1299/122, P.O.BOX 124, 017 01 Považská Bystrica
06.06.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 647,84 kB]
Zmluva zo dňa 17.5.2019 Zmluva o dielo Batrna Peter, Ing.
Dolný Moštenec 268, 017 01 Považská Bystrica
17.05.2019 11 129,20 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 18.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 037,85 kB]
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 30/2012 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 30/2012 Biomasa, združenie právnických osôb
Kysucký Lieskovec 734
21.11.2019 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 22.11.2019
Stiahnuť [PDF - 474,39 kB]
Dodatok č. 8 k ZMLUVE č. 30/2012 Dodatok č. 8 k ZMLUVE č. 30/2012 Biomasa, združenie právnických osôb
Kysucký Lieskovec 734
03.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 04.12.2019
Stiahnuť [PDF - 1 774,32 kB]
NZ/2020/017 Nájomná zmluva č. NZ/2020/017 BIOPEL, a.s.
Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec
21.11.2019 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 22.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 154,87 kB]
Zmluva o dodávke teple TEP/2020/017 Zmluva o dodávke teple TEP/2020/017 BIOPEL, a.s.
Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec
21.11.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 22.11.2019
Stiahnuť [PDF - 3 973,14 kB]
ZoD 12-2019 Zmluva o dielo 12/2019 Cestné stavby SK s.r.o.
SNP 1475, 017 01 Považská Bystrica
22.11.2019 9 878,22 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 23.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 049,92 kB]
Zmluva zo dňa 16.5.2019 Zmluva o dielo Cestné stavby SK s.r.o.
SNP 1475, 017 01 Považská Bystrica
17.05.2019 70 141,20 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 18.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 040,61 kB]
Zmluva zo dňa 6.8.2019 Kúpna zmluva COOP Jednota Čadca
Palárikova 87, 022 01 Čadca
06.08.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.08.2019
Stiahnuť [PDF - 1 163,87 kB]
Kúpna zmluva s vecným bremenom COOP Jednota Čadca
Palárikova 87, Čadca
12.06.2019 13 400,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.06.2019
6/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku DFSk Podžiaranček
Papradno 312, 018 13
06.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.02.2019
Stiahnuť [PDF - 614,03 kB]
ZoD zo dňa 25.9.2019 Zmluva o dielo DK TRADE, s.r.o.
Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica
25.09.2019 15 759,70 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 26.09.2019
Stiahnuť [PDF - 1 020,80 kB]
Dodatok č. 1 k ZoD č. 4-1/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4-1/2019 8.4.2019 DK TRADE, s.r.o.
Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica
29.08.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 30.08.2019
Stiahnuť [PDF - 367,39 kB]
4-1/2019 Zmluva o dielo 4-1/2019 DK TRADE, s.r.o.
Dolný Moštenec 259, 017 01 Považská Bystrica
12.04.2019 83 290,50 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.04.2019
Stiahnuť [PDF - 8 155,72 kB]
134454 08U01 Zmluva č.134454 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
24.06.2019 50 000,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 25.06.2019
Stiahnuť [PDF - 1 164,23 kB]
Zmluva zo dňa 30.12.2019 Zmluva o výpožičke FSk Podžiaran
Papradno 315, 018 13 Papradno
31.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.01.2020
Stiahnuť [PDF - 871,25 kB]
5/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku FSk Podžiaran
Papradno 315, 018 13
06.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.02.2019
Stiahnuť [PDF - 636,58 kB]
Zmluva zo dňa 30.12.2019 Zmluva o výpožičke FSk Podžiaran a DFSk Podžiaranček
Papradno 315, 018 13 Papradno
31.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.01.2020
Stiahnuť [PDF - 921,90 kB]
8/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku Futbalové družstvo starších pánov
Papradno 1041, 018 13
13.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 14.02.2019
Stiahnuť [PDF - 625,66 kB]
Zmluva o dielo zo dňa 15.7.2019 Zmluva o dielo Hladký a Bibiš, spol. s r.o.
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
15.07.2019 15 728,20 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 16.07.2019
Stiahnuť [PDF - 989,85 kB]
16.12.2019 Kúpna zmluva Ing. Daniel Hupka
Papradno 1042
16.12.2019 240,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 17.12.2019
Stiahnuť [PDF - 2 308,16 kB]
Ukončenie NZ zo d§a 1.4.2019 Ukončenie zmuluvy o nájme nebytových priestorov Ing. Lucia Bednárová - LV Slovakia
Papradno 1519
02.04.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 03.04.2019
Stiahnuť [PDF - 307,74 kB]
Zmluva zo dňa 29.4.2019 Nájomná zmluva bytovky 1518 Ing. Marika Šeryová 30.04.2019 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 577,47 kB]
Zmluva zo dňa 12.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb "Externý manažment pre projekt: Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno" Ing. Štefan Pucko
Štiavnik 885, 013 55 Štiavnik
12.11.2019 3 800,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 484,75 kB]
04/2019 Zmluva o výkone stavebného dozoru č. 04/2019 JAGCON s.r.o.
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
12.11.2019 2 520,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 13.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 938,73 kB]
Nájomná zmluva zo dňa 30.8.2019 Nájomná zmluva bytovky 1518 Jana Gabrišová a Marian Gabriš
Papradno 1518, 018 13
30.08.2019 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 31.08.2019
Stiahnuť [PDF - 1 524,44 kB]
Nájomná zmluva zo dňa 30.8.2019 Nájomná zmluva bytovky 1526 Jana Kozová a Peter Kozový
Papradno 1526
30.08.2019 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 31.08.2019
Stiahnuť [PDF - 1 519,88 kB]
20.11.2019 Kúpna zmluva Jana Žilinčíková
Papradno 187
20.11.2019 513,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 21.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 544,97 kB]
Zmluva zo dňa 1.3.2019 Termíny poskytovania právnych služieb JUDr. Katarína Gahírová, advokát
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
01.03.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 02.03.2019
Stiahnuť [PDF - 150,59 kB]
2/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku Klub dôchodcov pri OÚ Papradno
018 13 Papradno
06.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 07.02.2019
Stiahnuť [PDF - 622,61 kB]
Zmluva zo dňa 29.4.2019 Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
29.04.2019 170,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 30.04.2019
Stiahnuť [PDF - 474,13 kB]
27.11.2019 Kúpna zmluva Ladislav Klabník a Oľga Klabníková
Papradno 669
27.11.2019 203,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 28.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 582,14 kB]
Nájomná zmluva zo dňa 30.12.2019 Nájomná zmluva bytovky 1518 Ľubomíra Bačíková
Papradno 213, 018 13
31.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.01.2020
Zmluva zo dňa 3.9.2019 Kúpna zmluva Lukáš Španihel
Papradno
03.09.2019 1 000,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 04.09.2019
Stiahnuť [PDF - 700,56 kB]
ZoD 13/2019 Zmluva o dielo 13/2019 Lupa-TERRA s.r.o.
Papradno 969
11.11.2019 43 020,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 12.11.2019
Stiahnuť [PDF - 1 073,24 kB]
Zmluva zo dňa 21.5.2019 Zmluva o dielo Lupa-TERRA s.r.o.
Papradno 969, 018 13 Papradno
21.05.2019 22 852,60 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 22.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 022,06 kB]
Ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 28.5.2019 Ukončenie nájomnej zmluvy Marek Levčík a Ingrid Peťková
Papradno
31.05.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.06.2019
Stiahnuť [PDF - 452,50 kB]
3.7.2019 Kúpna zmluva Mária Bašová
Papradno 1259
04.07.2019 348,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 05.07.2019
Zmluva zo dňa 26.9.2019 Kúpna zmluva Mária Stančíková
U. Osloboditeľov 92/53, 028 01 Brezovica
26.09.2019 5 300,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 27.09.2019
Stiahnuť [PDF - 530,40 kB]
29.10.2019 Kúpna zmluva Marta Potocká
Považská Bystrica
29.10.2019 2 430,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 30.10.2019
Stiahnuť [PDF - 2 594,06 kB]
Zmluva o dielo 1/2019/MK Zmluva o dielo 1/2019/MK Martin Klabník
Papradno 679, 018 13 Papradno
13.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 14.12.2019
Stiahnuť [PDF - 730,11 kB]
Z201931906_Z Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Megawaste Slovakia s.r.o.
Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
30.10.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.11.2019
Stiahnuť [PDF - 121,13 kB]
Dodatok č. 2 zo dňa 22.3.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov Megawaste Slovakia s.r.o.
Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
25.03.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 26.03.2019
Stiahnuť [PDF - 902,49 kB]
Zmluva zo dňa 29.4.2019 Nájomná zmluva bytovky 1526 Mgr. Ľudmila Mikušíková 30.04.2019 0,00 €
nájomná
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 01.05.2019
Stiahnuť [PDF - 1 592,18 kB]
IROP-D1-302021H964-221-10 DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
05.04.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 06.04.2019
Dátum ukončenia: 31.12.2028
Stiahnuť [PDF - 1 863,40 kB]
1267/2019-M_ODFSS Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
05.02.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 06.02.2019
Stiahnuť [PDF - 6 832,49 kB]
KŽP-PO4-SC411-2017-36/V818 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
22.08.2019 141 696,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 23.08.2019
Stiahnuť [PDF - 1 271,50 kB]
Zmluva zo dňa 17.12.2019 Kúpna zmluva Miroslav Burdej
Papradno 632, 018 13
18.12.2019 0,00 €
dodávateľská
Obecný úrad
Dátum účinnosti: 19.12.2019
Stiahnuť [PDF - 470,36 kB]
Zobrazené 1 - 50 / 79
« 1 2 »
dedina roka 2019