Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Obec Papradno v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: počet obyvateľov obce Papradno je k 10.6.2022 2 400 obyvateľov.

dedina roka 2019