Zápis do Materskej školy

Stiahnuť [PDF - 252,54 kB]

Materská škola Papradno 372 oznamuje rodičom, že zápis nových detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 bude v dňoch 2. – 5. mája 2017 v čase od  7,00 – 15,45  v  I. triede MŠ na prízemí, kde zákonný zástupca dieťaťa dostane žiadosť.

 

Vyplnenú a potvrdenú žiadosť od všeobecného lekára pre deti a dorast odovzdá do materskej školy do 31. mája 2017.

dedina roka 2019