Vývoz triedeného odpadu zo zberných miest

Obecný úrad oznamuje občanom, že plasty, viacvrstvové kombinované materiály – tetrapaky a kovy a kovové obaly umiestnené vo vreciach pri zberných nádobách (miestach s kontajnermi určenými na triedený zber) sa budú vyvážať IBA v pondelok! Žiadame preto občanov, aby tomu prispôsobili aj ukladanie vriec a tašiek s vytriedeným odpadom tak, aby tieto miesta boli čisté a upravené počas týždňa a odpad tam ukladali v pondelok ráno alebo cez víkend.

Zároveň pripomíname, aby odpad triedili správne! Vo vreciach kde majú byť iba vyseparované zložky sa nachádza aj komunálny odpad, na ktorý sú určené popolnice pri rodinných domoch.

Ukladanie zmesového komunálneho odpadu k zberným nádobám na triedený zber napĺňa znaky nezákonného umiestnenia odpadu, kde obec môže udeliť pokutu do výšky 1 500,- € !

Pokiaľ na pondelok padne štátny sviatok, termín vývozu sa posúva na najbližší pracovný deň.